Problemen koopwoning

Verborgen gebreken, VvE besluit, vakantieverhuur bij de buren

Als koper van een woning kunt u tegen onaangename en onverwachte situaties aanlopen. Gelukkig kunt u daar meestal iets aan doen.

Verborgen gebreken

U heeft een woning gekocht en komt er pas na een tijdje achter dat er een gebrek is. Daar wilt u het graag eens met de vorige eigenaar en/of de makelaar over hebben. Als koper heeft u een onderzoeksplicht, dus als het goed is heeft u een bouwkundig rapport laten opstellen. Maar de verkoper heeft een mededelingsplicht en had u mogelijk op het gebrek moeten wijzen.

Kijk bij de Vereniging Eigen Huis hoe u dit probleem aanpakt.

Niet eens met VvE besluit

Voor besluitvorming in de VvE zijn regels. soms leidt dat tot een besluit waar een lid het absoluut niet mee eens is. Iedere eigenaar kan de rechter te verzoeken een besluit van de vergadering te vernietigen. Dit verzoek moet binnen één maand worden gedaan nadat de verzoeker weet heeft (of had kunnen hebben) van het besluit. Normaliter moet  een verzoek tot vernietiging binnen één maand na vergadering worden ingediend bij de rechtbank.

Het vernietigen van een besluit gebeurt middels een verzoekschriftprocedure. Het is dus niet nodig om een dagvaarding uit te brengen. De verzoeker, alle andere stemgerechtigden (zijnde de eigenaren) en de vereniging van eigenaren worden bij naam opgeroepen om op het verzoek te worden gehoord. Meer informatie over de verzoekschriftprocedure staat hier. Een eigenaar doet er verstandig aan om niet alleen het verzoek te vernietigen, maar gelijktijdig een vervangende machtiging aan de rechter te vragen. Want als het besluit vernietigt is, is er nog niet direct een ander besluit genomen. Er is geen zekerheid dat de eigenaren bij een volgende vergadering anders zullen beslissen.

Voorbeeld:
De VvE bestaat uit 4 appartementsrechten, ieder met 1 stem. Het dak lekt en de eigenaar van de bovenste etage vraagt zijn buren om het dak te repareren. Op de vergadering wordt door de overige eigenaren ‘nee’ gestemd en daarom wordt het dak niet gerepareerd. Een oneerlijk en onredelijk besluit. De eigenaar van de bovenste etage kan binnen één maand naar de rechter om het besluit te vernietigen en een vervangende machtiging te vragen  om het dak alsnog en voor rekening van de gezamenlijke eigenaren te repareren.

Tegen een vonnis van de rechtbank is hoger beroep mogelijk binnen een maand na dagtekening van de eindbeschikking.

Last van vakantieverhuur door de buren

Vakantieverhuur kan heel vervelend zijn voor de buren. Een VvE kan in haar reglement vakantieverhuur verbieden. U kunt ook een klacht indienen bij de gemeente Amsterdam. Dat kan leiden tot snel resultaat.

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten