Waarmee kan WOON mij helpen?

Bewoners en initiatieven kunnen met vragen over het oprichten van een wooncoöperatie bij !WOON terecht. Het betreft hier vragen over hoe je een wooncoöperatie start, aan welke wettelijke eisen een wooncoöperatie moet voldoen en welke aspecten bij de financiering belangrijk zijn.

Ons aanbod op een rij:

  • Cursussen en trainingen. !WOON biedt aan geïnteresseerden een (online) basiscursus en biedt trainingen gericht op de organisatie van de wooncoöperatie
  • Als startende groep kun je bij ons terecht voor advies, training en coaching op maat
  • !WOON stimuleert onderlinge kennisdeling van initiatieven en organiseert netwerkbijeenkomsten

Kosten?

De basiscursus en eerste adviezen en trainingen voor startende groepen zijn gratis.

Op het moment dat je een tender wint en procesbegeleiding nodig hebt of als je vraag heel specifiek is, dan vraagt !WOON een vergoeding. De hoogte hiervan hangt af van de opdracht en het aantal uren dat voor deze opdracht staat. Het is mogelijk om deze kosten eventueel vergoed te krijgen uit een subsidie in het kader van je haalbaarheidsonderzoek.

Neem contact op met !WOON via ons vragenformulier of bel het algemeen informatienummer: 020 5230 130.

Meer lezen?

Cooplink: kennisnetwerk wooncoöperaties

Platform 31: Kennisdossier: de wooncoöperatie

Informatie van de gemeente Amsterdam

Handige webinar van de eerste Amsterdamse wooncoöperatie De Warren

7 tips om een wooncoöperatie te starten

 

 

 

!WOON

Mobiele versie afsluiten