Zelf klussen (ZAV)

De binnenkant van uw woning aanpassen aan uw eigen smaak

U wilt u uw woning zoveel mogelijk naar uw eigen smaak inrichten en gebruiken. Wanneer het gaat om schilderwerk en kleine werkzaamheden kunt u altijd uw gang gaan, ook als huurder. Een eigenaar-bewoner heeft de grootste vrijheid, maar moet ook rekening houden met regels en afspraken binnen de VvE. Een huurder maar moet in bepaalde gevallen toestemming vragen aan de verhuurder.

Veranderingen moeten uiteraard deskundig worden uitgevoerd. U bent als huurder aansprakelijk voor eventuele schade zolang u in de woning woont. Voor deze Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten voor- en door de verhuurder ongedaan gemaakt kunnen worden heeft u geen toestemming nodig. In alle andere gevallen heeft u wel toestemming nodig.

Uw verhuurder is verplicht binnen 8 weken akkoord te gaan zolang de waarde en verhuurbaarheid van de woning door de werkzaamheden niet dalen. Gaat de verhuurder niet akkoord dan kunt u via de rechter vervangende toestemming krijgen. Ook als de waarde of verhuurbaarheid van de woning daalt, kan de rechter, na belangenafweging, soms toestemming geven.

Bij verhuizing mag u de veranderingen verwijderen zolang u de woning maar netjes oplevert. Laat u de veranderingen zitten dan kunt u een vergoeding vragen wanneer de verhuurder van de veranderingen profiteert en u de kosten nog niet heeft kunnen terugverdienen.

Deze regels zijn dwingend in de wet opgenomen. Dat wil zeggen, de verhuurder mag in het contract hier niet van afwijken ten nadele van de huurder. In theorie zijn de regels vrij simpel. Maar bij een meningsverschil zal een rechten een belangenafweging maken. Ieder huis en iedere situatie is bovendien anders. Laat u zich daarom altijd vooraf adviseren over uw situatie voordat u gaat klussen.

Gratis advies van !WOON

Woont u in Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen of Haarlem? Neem dan contact op met !WOON. In andere gemeentes kunt u terecht bij het Juridisch Loket of -als u lid bent – bij de Huurderslijn van de Woonbond.

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten