Opzeggingsgronden

Redenen van opzegging door verhuurder

De verhuurder kan een standaard huurcontract alleen maar opzeggen om een beperkt aantal redenen die in de wet worden genoemd. In de wet is dwingend bepaald dat de verhuurder niet om andere redenen kan opzeggen, ook als in het huurcontract staat dat dit wel kan.

Deze redenen zijn:

 1. De huurder gedraagt zich niet als goed huurder. Bijvoorbeeld wanneer u een grote huurachterstand heeft, of als u ernstige overlast veroorzaakt.
 2. Bij het einde van een tijdelijk contract waarbij is bepaald dat u de woning moet verlaten na afloop van het contract. Maar let goed op, een contract is niet tijdelijk alleen maar omdat er “tijdelijk” op staat.  Zie tijdelijke verhuur. Een tijdelijk contract dat niet aan de voorwaarden voor tijdelijke contracten voldoet is automatisch een contract voor onbepaalde tijd.
 3. Wegens dringend eigen gebruik. Hieronder kunnen 2 dingen worden verstaan:
  1) dringend eigen gebruik omdat de verhuurder de woning zelf (dus niet een familielid of kennis) wil bewonen. Dit kan pas nadat de verhuurder 3 jaar eigenaar is. Bovendien moet de verhuurder dan aantonen dan zijn belang om de woning te bewonen zwaarder weegt dan het belang van de huurder om op de woning te blijven. En de verhuurder moet de huurder in principe andere passende woonruimte aanbieden.
  2) Als de verhuurder de woning wil slopen of renoveren. Hierbij moet de verhuurder wel aantonen worden dat dit noodzakelijk is (denk bijvoorbeeld aan zeer slechte fundering). Als het om een complex gaat moet de verhuurder aantonen dat 70% van de bewoners wil verhuizen en akkoord is met de plannen of anders moet de verhuurder toestemming aan de rechter vragen voor de sloop/renovatie. Als de verhuurder alleen wil opknappen en de huur wil verhogen dan is dat geen reden om op te zeggen!
 4. Als de huurder weigert een aanbod tot een redelijk nieuw huurcontract te tekenen.  Deze reden komt weinig voor. Dit geldt bijvoorbeeld als de verhuurder nieuwe (redelijke!) ‘algemene bepalingen’ wil invoeren. De wijziging in het huurcontract mag bij gereguleerde huurcontracten bovendien geen betrekking hebben op de huurprijs. Bij geliberaliseerde huurcontracten ligt dat anders.
 5. Als de verhuurder een bestemmingsplan wil verwezenlijken. Deze reden komt ook bijna niet voor.
 6. Als de eigenaar failliet gaat terwijl er een hypotheek op de woning rust en de woning is zonder toestemming van de bank verhuurd dan kan de bank het zogenaamde hypotheek-beding inroepen. Dit geldt niet als u de woning al huurde voordat de eigenaar de woning kocht. Gewone verkoop van de woning is nadrukkelijk geen geldige reden om de huur op te zeggen.
 7. Bij hospitakamers mag de verhuurder (de hospita) tijdens de eerste 9 maanden de huur zonder opgaaf van reden opzeggen.

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten