Verhuurder zegt contract op – niet altijd rechtsgeldig

Als de verhuurder de huur op wil zeggen kan dat niet zomaar. Het hangt van de feitelijke omstandigheden en het contract af welke regels gelden. De regels hieronder zijn van toepassing voor een standaard huurcontract, bij tijdelijke contracten werkt het soms anders. Raadpleeg bij een huuropzegging altijd een deskundige, in veel gevallen is een opzegging niet rechtsgeldig. In Amsterdam kunt u hiervoor terecht bij !WOON, in andere gemeenten bij het Juridisch Loket.

  • De opzegging moet schriftelijk, per aangetekende brief worden gedaan.
  • In de opzegging moet de reden van opzegging staan. Die zijn lang niet altijd geldig. Uitzondering is de hospitakamer: dan mag de verhuurder in de eerste 9 maanden zonder reden opzeggen. Een tijdelijk contract dat aan de regels voldoet kan eindigen als de termijn afloopt. Raadpleeg een deskundige om te zien of dat het geval is.
  • Als er meerdere huurders zijn dan moet iedere huurder apart een aangetekende opzegging ontvangen. Dit is wanneer er meer mensen op het huurcontact staan, of als de huurder getrouwd is, of een geregistreerd partnerschap heeft. De andere bewoners zijn dat medehuurder.
  • De opzegtermijn voor de verhuurder is bij een standaard contract 3 tot 6 volle kalendermaanden. (Bij het begin van het huurcontract is de opzegtermijn 3 maanden. Na 1 jaar 4 maanden, na 2 jaar 5 maanden en na 3 jaar of langer is dit 6 maanden.)
  • Voor tijdelijke huurcontracten op grond van de Leegstandswet is de opzegtermijn altijd 3 maanden.
  • Zie voor andere tijdelijke contracten onze pagina over contracten.

Deze opzegtermijnen zijn dwingend in de wet bepaald. De verhuurder kan hier niet van afwijken, ook niet als in het contract andere opzegtermijnen staan. Als de verhuurder opzegt met een andere opzegtermijn dan moet de opzegging worden opgevat als een opzegging volgens deze wettelijke termijnen.

Of de opzegging rechtsgeldig is hangt af van de feitelijke omstandigheden, het contract en de manier waarop dat tot stand is gekomen. Gaat de huurder niet akkoord met de opzegging, dan moet de verhuurder naar de rechter om het contract te ontbinden. Een verhuurder kan niet zomaar iemand op straat zetten ‘omdat de huur is opgezegd’. Als een verhuurder dat wel zou doen is dat huisvredebreuk en dat is een strafbaar feit. Dus laat u in geen geval intimideren. Als er geen rechtsgeldige opzeggingsgronden zijn is de kans groot dat de rechter de huurder in het gelijk stelt. De opzegging gaat dan niet door en de huurder kan blijven wonen. In Amsterdam verwijst !WOON huurders die een goede kans maken naar een gespecialiseerde huurrecht advocaat met steun van het Emil Blaauw Proceskostenfonds. De meeste van die zaken worden gewonnen door de huurders.

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten