Huur na woningverbetering

Na verhelpen van achterstallig onderhoud mag alleen de laatste (gemiste) huurverhoging worden ingehaald. Is de huur verlaagd wegens onderhoudsgebreken, dan kan de huur weer terug naar het oude niveau. De klachten moeten dan natuurlijk wel goed verholpen zijn.

Een extra huurverhoging kan alléén als er sprake is van geriefsverbeteringen. Zoals bijvoorbeeld dubbel glas, centrale verwarming of een douche. Het aanbrengen hiervan kan niet zonder uw toestemming. Leg de afspraken vast in een onderhoudscontract dat door verhuurder en huurder wordt ondertekend.

De Huurcommissie kan een uitspraak doen over de redelijkheid van de verhoging (procedure “huurprijs na woningverbetering”). Veel mensen zijn onbekend met deze procedure. De Huurcommissie berekent puur de kosten voor verbetering. Bij dubbel glas bijvoorbeeld betaalt u verhoging voor de extra luxe (het dubbele glas), maar niet voor de vervanging van de kozijnen, want dat is normaal onderhoud waarvoor u jarenlang huur heeft betaald.

Voor een globale berekening van de redelijke woningverbetering bij het aanbrengen van dubbel glas in bestaande kozijnen heeft !WOON een rekentool ontwikkeld. Deze is te vinden op de pagina Stappenplan “Aan de slag met een goed geïsoleerde woning”.

Het verzoek huurprijs na woningverbetering bij de Huurcommissie moet ingediend worden binnen drie maanden nadat de verbeteringen zijn aangebracht. U kunt het verzoek online indienen of zelf uitprinten en opsturen. Hulp bij de procedure kunt u krijgen bij !WOON.

Krijgt u te maken met een opknapbeurt, informeer dan vooraf bij !WOON naar uw rechten en plichten. Maak daarna goede schriftelijke afspraken met uw verhuurder. Dat is erg belangrijk bij een opknapbeurt en scheelt een hoop problemen achteraf.

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten