Onderhuur van woning of kamer

Als u uw woning tijdelijk wil verhuren moet u goed kijken of dit mag en het juridisch wel goed regelen. Er bestaan twee soorten onderhuur. Onderhuur van een gehele woning en onderhuur van een kamer waar de hoofdhuurder zelf woont.

Onderverhuur van de hele woning

Onderverhuur van de hele woning kan gewenst zijn als de hoofdbewoner tijdelijk voor werk of studie elders verblijft. Als u uw woning tijdelijk wilt verhuren moet u goed kijken of dit mag en het juridisch wel goed regelen.
Onderhuur van een hele huurwoning is alleen toegestaan als de verhuurder toestemming heeft gegeven. Als u uw huurwoning ongevraagd onderverhuurt dan is dit illegaal. U loopt het risico uw woning kwijt te raken. Als het gaat om het tijdelijk verhuren van een koopwoning heeft u mogelijk ook toestemming nodig van de VvE.

Vaak stelt de gemeente ook eisen aan het onderverhuren van woonruimte. Als u toestemming van de verhuurder heeft maar geen toestemming van de gemeente, loopt u toch het risico de woning kwijt te raken. Deze regels zijn per gemeente verschillend, informeert u bij uw eigen gemeente. Bij woningen die vallen binnen de woonruimteverdeling is in Amsterdam de regeling voor het huisbewaarderschap. In het tijdelijk contract moet duidelijk staan dat u zelf op de woning terug zult keren en dat de tijdelijke huurder de woning moet ontruimen na afloop.

Onderhuur van een kamer

Als u een kamer bij iemand in huis huurt dan is dat officieel ook onderhuur. Officieel is hiervoor wettelijk ook de toestemming van de verhuurder nodig. Als die toestemming er niet is kan de verhuurder de rechter vragen de huurovereenkomst te ontbinden, maar dat wordt niet automatisch toegewezen.

Als de kamerbewoner/onderhuurder zich netjes gedraagt en geen overlast veroorzaakt, dan is het immers de vraag welke schade de verhuurder lijdt. In oudere jurisprudentie over (hospita) kamerverhuur oordeelden rechters dat de verhuurder theoretisch dan wel gelijk heeft maar geen zwaarwegend belang heeft om de overeenkomst te ontbinden. Daarmee is onderhuur van een kamer nog niet toegestaan maar in de regel zal het geen directe aanleiding voor een rechter zijn om de huurovereenkomst met de hoofdhuurder te ontbinden.

Hoe dat in de nieuwe praktijk met woningdelen uitpakt is nog niet uitgeprocedeerd. We zijn dan ook benieuwd naar dergelijke zaken en zijn bij gunstige omstandigheden graag bereid huurders te ondersteunen in een proefprocedure.

Advies en hulp

Iedere situatie staat echter op zich. Raadpleegt u als u hier mee te maken krijgt altijd een deskundige. In Amsterdam kunt u hiervoor terecht bij !WOON, in andere gemeenten bij het Juridisch Loket.

Artikel delen:

!WOON