Onderhuur van woning of kamer

Als u uw woning tijdelijk wil verhuren moet u goed kijken of dit mag en het juridisch goed regelen. Er bestaan twee soorten onderhuur. Onderhuur van een gehele woning en onderhuur van een kamer waar de hoofdhuurder zelf woont.

Onderverhuur van de hele woning

Onderverhuur van de hele woning kan gewenst zijn als de hoofdbewoner tijdelijk voor werk of studie elders verblijft. Onderhuur van een hele huurwoning is alleen toegestaan als de verhuurder toestemming heeft gegeven. Als u uw huurwoning ongevraagd onderverhuurt dan is dit illegaal. U loopt het risico uw woning kwijt te raken. Als het gaat om het tijdelijk verhuren van een koopwoning heeft u mogelijk ook toestemming nodig van de VvE.

Vaak stelt de gemeente ook eisen aan het onderverhuren van woonruimte. Als u toestemming van de verhuurder heeft maar geen toestemming van de gemeente, loopt u toch het risico de woning kwijt te raken. Deze regels zijn per gemeente verschillend, informeert u bij uw eigen gemeente. Bij woningen die vallen binnen de woonruimteverdeling is in Amsterdam de regeling voor het huisbewaarderschap. In het tijdelijk contract moet duidelijk staan dat u zelf op de woning terug zult keren en dat de tijdelijke huurder de woning moet ontruimen na afloop.

Onderhuur van een kamer

Verhuur van een kamer bij iemand in huis is officieel ook onderhuur. Formeel is hiervoor de toestemming van de verhuurder nodig. Als die toestemming er niet is kan de verhuurder de rechter vragen de huurovereenkomst te ontbinden, maar dat wordt niet automatisch toegewezen.

Als de kamerbewoner zich netjes gedraagt en geen overlast veroorzaakt, dan is het immers de vraag welke schade de verhuurder lijdt. In oudere jurisprudentie over (hospita) kamerverhuur oordeelden rechters dat de verhuurder theoretisch dan wel gelijk heeft, maar geen zwaarwegend belang heeft om de overeenkomst te ontbinden. Daarmee is onderhuur van een kamer nog niet toegestaan maar in de regel zal het geen directe aanleiding voor een rechter zijn om de huurovereenkomst met de hoofdhuurder te ontbinden. Wel zijn rechters strenger geworden, dus risicovrij is het niet. Overleg bij twijfel vooral met een adviseur, bijvoorbeeld iemand van !WOON.

Woningdelen

Bij woningdelen is feitelijk ook sprake van verhuur van kamers. De bewoners staan echter vaak samen op één huurcontract. Voor deze situatie is in Amsterdam in elk geval een vergunning nodig. Zie verder onze pagina Woningdelen.

Vervolgens is de vraag of de huurders eigenlijk niet veel te veel betalen voor de woning. Als elke huurder de maximale huur zou betalen op basis van de puntentelling voor kamers zouden ze veel lager uitkomen. Het zou goed zijn dit eens uit te procederen. We zijn benieuwd naar dergelijke zaken en zijn bij gunstige omstandigheden graag bereid huurders te ondersteunen in een proefprocedure.

Advies en hulp

Iedere situatie staat echter op zich. Raadpleegt u als u hier mee te maken krijgt altijd een deskundige. In Amsterdam kunt u hiervoor terecht bij !WOON, in andere gemeenten bij het Juridisch Loket.

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten