Woonwensen van Marokkaanse en Turkse ouderen

Het aantal ouderen met een migratie achtergrond neemt de komende jaren in Amsterdam flink toe. Dit geldt in het bijzonder voor de Marokkaanse en Turkse Amsterdammers. Velen van hen kwamen als kinderen van gastarbeiders in het kader van gezinshereniging naar Nederland of later als huwelijkspartner. Net als alle andere ouderen moeten ook zij zich voorbereiden op zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.

Maar hoe doen zij dat? Hoe geschikt vinden zij hun woonsituatie? Voelen zij zich hier thuis of blijven ze liever pendelen? Wat vinden zij belangrijk qua woning, sociaal netwerk en woonomgeving? En bieden nieuwe woonvormen zoals geclusterd wonen een aanlokkelijk perspectief? Waar halen zij hun informatie vandaan?

Over deze en andere vragen wilden wij vooral de doelgroep zelf aan het woord laten. Wij hebben daarom de stedelijke Marokkaanse en Turkse zelforganisaties gevraagd om met hun achterban in gesprek te gaan. De bevindingen zijn bijeengebracht in een rapport.

Wij hopen daarmee hun situatie en wensen onder de aandacht te brengen bij de professionals die bezig zijn met huisvestings- en woonzorg concepten. En liever nog hopen wij de doelgroep en de instanties meer met elkaar in contact te brengen. Met dit onderzoek en de aanbevelingen willen we hier alvast een bijdrage aan leveren.

De Samenvatting Woonwensen Migrantenouderen is hier te lezen.

Het volledige onderzoek Woonwensen Marokkaanse en Turkse ouderen in Amsterdam vindt u hier.

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten