Verhuur in de VvE

Mag een VvE verhuur in zijn geheel verbieden? En hoe zit dat met verhuur aan toeristen? Of kamergewijze verhuur aan studenten? Op deze pagina geven wij antwoord op deze vragen. Met enige regelmaat geven we ook een gratis cursus Verhuur in de VvE, zie hiervoor onze agenda.

Het uitgangspunt is dat verhuur van het appartementsrecht is toegestaan. Dit is terug te vinden in artikel 5:120 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat een appartementseigenaar bevoegd is om zijn appartement zelf te gebruiken, maar ook bevoegd is om het appartement aan een ander in gebruik te geven.

Een belangrijke kanttekening is dat in het splitsingsreglement regels over het gebruik, beheer en onderhoud van de appartementen kan zijn opgenomen. Dit staat in artikel 5:112 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. Met andere woorden: in het splitsingsreglement kunnen verboden en geboden staan met betrekking tot de privé delen. Kunnen die regels ook een algeheel verhuurverbod inhouden, of een verbod op kamergewijze verhuur of verhuur aan toeristen?

 

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten