Servicekosten – problemen oplossen

Het bedrag dat u betaalt aan servicekosten is een voorschot. Dit dient eens per jaar afgerekend te worden op basis van werkelijke kosten. De afrekening hoort u binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar te ontvangen. Wat u te veel betaalt hebt krijgt u terug, als de kosten hoger zijn en het gaat om service die ook echt is afgesproken dan moet u bijbetalen. Deze regels gelden voor alle contracten, gereguleerd of geliberaliseerd.

We zien dat soms kosten worden berekend voor zaken die niet geleverd worden. Een huismeester die er niet is, schoonmaak die niet gebeurt. Al gaat het om een tientje per maand, dat is toch € 120 per jaar en mooi meegenomen. Bij collectieve verwarming kan een procedure heel interessant zijn, omdat met een beroep op de redelijkheidstoets niet alleen naar de werkelijke kosten, maar ook naar de redelijke kosten met een goed werkende installatie gekeken wordt. Soms gaat het bij servicekosten ook om gemeubileerde verhuur. Menig huurder betaalt honderden euro’s per maand voor meubilering die veel minder waard is. De afschrijvingstermijn is 5 jaar oftewel 60 maanden, dat betekent dat voor een Ikea interieur met een aanschafwaarde van € 6.000 per maand € 100 gerekend mag worden.

Als u het niet eens bent met de afrekening, of u krijgt er geen, dan doet u er goed aan ook eens bij uw buren te informeren. Zij zitten vaak in dezelfde situatie. Mocht u reden hebben om te denken dat u over het voorgaande jaar ook teveel servicekosten hebt betaald dan kunt u daarover mogelijk ook nog een procedure starten. U kunt to twee jaar na het verschijnen (of uitblijven) van een servicekosten overzicht de kwestie aankaarten.

Gewoon huurcontract

Als de verhuurder geen afrekening levert of u bent het niet eens met de hoogte van de bedragen, dan kunt u de Huurcommissie vragen om een uitspraak.

Geliberaliseerd contract

U kunt in dit geval niet naar de Huurcommissie. Een geschil over de servicekosten kunt u direct voorleggen aan de Kantonrechter.

Gratis hulp en advies voor Amsterdamse huurders

Woont u in Amsterdam? De medewerkers van !WOON helpen u graag met vragen. In andere gemeentes kunt u  bij een geschil met de verhuurder kijken of er een Huurteam is of anders contact opnemen met het Juridisch Loket.

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten