Financiën van de VvE

Alle eigenaren samen betalen de kosten die door de VvE worden gemaakt. Een belangrijke kostenpost is het onderhoud van het gebouw. Welke kosten door alle eigenaren samen betaald moeten worden is opgenomen in de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Daarnaast dient de VvE een begroting op te stellen en een jaarrekening te maken. Het handige beheerprogramma VvE123 kan u helpen met beheren van de financiën van de VvE. Gratis voor kleine VvE’s in Amsterdam.

Het uitgangspunt is dat de verdeelsleutel voor de gemeenschappelijke kosten gelijk is. Zijn er vier appartementsrechten, dan bezit iedere eigenaar 1/4de van de gemeenschappelijke delen en zaken en draagt hij ook voor 1/4de deel bij in de gemeenschappelijke kosten. Deze verdeelsleutel wordt breukdeel genoemd. In de splitsingsakte is dit breukdeel terug te vinden. Soms komt het voor dat er een afwijkende verdeelsleutel is afgesproken, bijvoorbeeld als het ene appartement veel groter is dan het andere. De verdeelsleutel in iedere VvE kan anders zijn. Het is daarom onmogelijk om zonder inzage in de splitsingsakte te vertellen welk percentage een eigenaar moet betalen van de gemeenschappelijke kosten.

In de splitsingsakte kan tevens een afwijkende verdeelsleutel zijn opgenomen voor bepaalde (onderhouds)kosten. Zo kan de eigenaar van de begane grond worden uitgesloten van de kosten die samenhangen met het onderhoud van de balkons of het trappenhuis.

Met enige regelmaat geven we ook een gratis cursus Financiën in de VvE, zie hiervoor onze agenda.

Artikel delen:

!WOON