Wat als aardgasvrij speelt in mijn buurt?

Als de gemeente, corporaties en netbeheerders voor je buurt plannen gaan maken om aardgasvrij te worden, dan zal je hier op de een of andere manier over geïnformeerd worden. !WOON zet zich in om bewoners te ondersteunen in dit proces. Om je goed voor te bereiden geven we je hierbij tips en doen we suggesties van vragen die je kunt stellen.

Wil ik actief betrokken zijn, of afwachten?

Als je actief betrokken bent, dan kun je meepraten en denken over de oplossing voor jou buurt, en dus ook voor jouw huis. In verschillende buurten in Amsterdam Noord, Zuidoost en Nieuw-West ondersteunt !WOON bewoners in buurten waar aardgasvrij speelt. Kijk hiervoor op  de projectenpagina , selecteer hier bij projecten aardgasvrij, en kijk of er iets gebeurt in jouw buurt. Zo ja, dan kun je contact opnemen met de !WOON medewerker in jouw buurt, en wordt je op de hoogte gehouden.

Je kunt natuurlijk ook afwachten wat het voorstel voor jou buurt en dus woning gaat worden, en hier dan pas op reageren, of mee aan de slag gaan.

Je voorbereiden als eigenaar van een rijtjeshuis

 Als koper ben je zelf verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van je woning. Wanneer je in een buurt woont met veel dezelfde type woningen, is het aan te raden om te informeren wat buren al gedaan hebben aan isolatie en dergelijke. Van elkaar kun je leren. Het kan ook voordelig zijn om gezamenlijk in te kopen. Door je enigszins te organiseren ben je ook een goede gesprekspartner voor gemeente, corporaties en andere partijen. Medewerkers van het team aardgasvrij van !WOON kunnen jullie hierbij helpen.

Je voorbereiden als koper binnen een VvE

Is de VvE actief? Het omschakelen naar aardgasvrij vraagt om de nodige ingrepen in je huis en in je complex. Hoe beter dit wordt voorbereid en bewoners hierbij betrokken zijn, of tenminste op de hoogte, des te groter de kans dat leden in zullen stemmen met het voorstel. Is de VvE niet actief? Zorg dan dat je je als VvE wel gaat organiseren. !WOON organiseert in het jaar cursussen over de werking van de VvE, om je hierover gratis te informeren.

Je voorbereiden als lid van een gemengde VvE

Allereerst is het goed om na te gaan of de VvE (van de kopers) en de bewonerscommissie (van de huurders) actief is. Aangezien jullie in hetzelfde complex wonen is het aan te raden om met elkaar op te trekken in dit proces, aangezien de VvE een besluit moet nemen, maar ook de huurders in het kader van de overlegwet en de Amsterdamse kaderafspraken met 70% in zullen moeten stemmen met het voorstel van de verhuurder. Draagvlak is dus belangrijk. !WOON kan ondersteunen bij het samen brengen van bewoners.

Je voorbereiden als huurder

 Corporaties zullen aan hun huurders een voorstel doen voor het aardgasvrij maken van een complex. Vaak is dit onderdeel van een renovatie. De corporatie zal hiervoor eerst overleggen met de bewonerscommissie. Het is dus aan te raden dat in je complex een bewonerscommissie actief is, en dat deze draagvlak heeft binnen het complex.

Je kunt als bewoners afwachten, maar je kunt ook pro-actief met de verhuurder in gesprek over aardgasvrij en op die manier ervoor zorgen dat je meegenomen wordt in het proces, in plaats van een kant en klaar voorstel te krijgen.  !WOON kan ondersteunen bij het oprichten van bewonerscommissies en kan de bewonerscommissie adviseren.

Welke vragen kan ik stellen?

Als je actief betrokken wilt zijn, dan is het altijd handig om je goed voor te bereiden. Een manier om je voor te bereiden is het stellen van vragen. Hoe duidelijk is het? Hopelijk helpen deze vragen jezelf, maar zeker ook de gesprekspartner(s) scherp te houden.

Als er onderzoek plaats vindt:

 • Waarom nu in mijn wijk?
 • Welke alternatieven zijn met elkaar vergeleken?
 • Hoe zijn de alternatieven met elkaar vergeleken?
 • Hoe kan ik als bewoner meepraten en beslissen?

 Als er een voorkeur is voor een alternatief:

 • Wat kost het ten opzichte van nu
 • Wat zijn de vaste kosten en flexibele kosten?
 • Wat als ik nu meer ga betalen voor mijn energierekening? Kan ik gecompenseerd worden?
 • Wie garandeert dat het werkt en komt repareren als dat niet zo is
 • Kan ik als huurder in mijn huis iets anders doen dan de rest van het complex?
 • Hoe lang zit ik er aan vast?
 • Kan ik profiteren van innovatie/prijsdalingen in de nabije toekomst?
 • Kan ik geld besparen met laag verbruik en jaarlijks overstappen?
 • Krijg ik meer comfort, kost dat meer?
 • Wat is de overlast? Wordt ik gecompenseerd voor schade?
 • Is het veilig
 • Draagt het bij aan verbetering van het klimaat?
 • Wat zijn mijn rechten, kan ik weigeren, een second opinion aanvragen, een eigen voorstel doen?
 • Waarom is voor een bepaalde oplossing in mijn buurt gekozen? Waar kan ik dat terug vinden?
 • Ik heb recent geïnvesteerd in een gaskookplaat/ pannen. Krijg ik een vergoeding als ik een inductiekookplaat aan moet schaffen, en nieuwe pannen?

Vragen Kopers

Zelfde als Huurder, zie hiervoor, plus

 • Wat zijn technische mogelijkheden?
 • Waar kan ik goed advies krijgen? Wie kan mij betrouwbaar informeren?
 • Wat gaat het kosten? ( investering-onderhoud-vastrecht/gebruikskosten)
 • Op welke subsidies kan ik aanspraak maken? Wat zijn subsidie voorwaarden? Wat zijn de aanvraag- en beoordelingsprocedures?
 • Financiering: privé, VvE fonds (G-MJOP), gebouwgebonden lening/ hypotheek
 • Besluitvorming VvE (zie Stichtingsacte, reglement), denk aan doorlooptijden m.b.t frequentie algemene ledenvergaderingen
 • Ik heb recent een nieuwe ketel aangeschaft. Krijg ik hier een vergoeding voor als ik over moet stappen op een ander systeem?

Aandachtspunt Woonbond:

In de vernieuwde BENG-normen voor nieuwbouw die volgend jaar ingaan wordt strenger gekeken naar waar een woning aan moet voldoen om oververhitting te vorkomen. Op basis van de feiten over ventilatie, zoninval en zonwering wordt dan gekeken of een ontwerp wel voldoet. Volgens de Woonbond zou het goed zijn om dit bij verduurzamende renovaties ook te verplichten. Daarnaast is het verstandig om klachten van bewoners in bestaande woningen serieus te nemen. Dat voorkomt dat bewoners onnodig lang in een woning met een ongezond binnenklimaat leven, en helpt bij het voorkomen van toekomstige fouten bij nieuwbouw en renovatie.

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten