Gemeentebelasting

De gemeentebelastingen zijn, de naam zegt het al, per gemeente verschillend.

Ook de mogelijkheden tot het aanvragen van kwijtschelding voor mensen met lagere inkomens zijn per gemeente verschillend. Informeert u bij uw eigen gemeente.

Gemeentebelastingen in Amsterdam

  • Alle bewoners betalen afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting. Eigenaren betalen daarnaast ook rioolheffing en Onroerende Zaak Belasting. Zie voor een overzicht van de belastingsoorten het overzicht gemeentebelasting op de pagina Belastingen en Heffingen van de gemeente Amsterdam.
  • Met een laag inkomen en weinig eigen vermogen komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding of een betalingsregeling voor gemeentebelastingen in Amsterdam.
  • WOZ waarde en Onroerende Zaak Belasting (Gebruikers/ huurders van woningen betalen geen OZB, eigenaren wel). Maar let op, de WOZ waarde bepaalt 25 tot 50% van de maximale huurprijs volgens de puntentelling. Een lagere WOZ leidt tot een lagere maximale huur en dat kan van groot belang zijn, zeker voor nieuwe huurders. Hier kunt u bezwaar maken tegen de WOZ waarde. Let op, het gedeelte voor huurders klopt niet, dus vul niet in dat u huurder bent maar gebruik het algemene bezwaar.

 

Waterschapsbelasting in Amsterdam

Naast grond- en huiseigenaren betalen ook huurders in Amsterdam belasting aan het waterschap, de zogenaamde watersysteemheffing ingezetenen. Deze wordt geïnd door Waternet. Voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk.
Informatie over de tarieven en de kwijtschelding kunt u krijgen bij Waternet.

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten