Wijzigen splitsingsakte VvE

In een VvE kan behoefte zijn om de splitsingsakte te wijzigen, bijvoorbeeld omdat de feitelijke situatie is veranderd of gaat veranderen. Het veranderen van de splitsingsakte is een belangrijke beslissing en gaat in de praktijk niet over één dag ijs.

De splitsingsakte en -reglement bevatten regels, afspraken en voorschriften die gelden voor alle leden van de VvE, o.a. welke delen van het pand gemeenschappelijk zijn, op welke manier vergaderd moet worden en welke bevoegdheden het bestuur heeft. Kortom: het is een belangrijk document. De splitsingsakte is, in opdracht van de uitponder, opgesteld door de notaris. Een wijziging van de akte moet ook door de notaris gebeuren.

Het uitgangspunt is dat een wijziging van de splitsingsakte gebeurt met medewerking en instemming van alle eigenaren. Dit is soms niet haalbaar en daarom zijn er een aantal uitzonderingen in de wet opgenomen. Er zijn vier manieren om de splitsingsakte te wijzigen:

 1. Unanimiteit van stemmen (artikel 5:139 lid 1 BW)
  Alle eigenaren werken aan de wijziging mee. Dit is de makkelijkste en snelste manier om de akte te wijzigen.
 2. 80% meerderheid én medewerking van het bestuur (artikel 5:139 lid 2)
  Op de vergadering moet ten minste 80% van de stemmen aanwezig zijn. Van het totaal aantal stemmen (dus niet alleen de stemmen die op de vergadering aanwezig zijn), moet ten minste 80% akkoord zijn met de wijziging. Eigenaren die niet aanwezig zijn op de vergadering kunnen binnen drie maanden nadat het besluit is genomen naar de rechter om het besluit te laten vernietigen. Laten zij dit termijn verlopen, dan kan de akte worden gewijzigd. Het bestuur moet dan ook dit termijn afwachten alvorens kan worden gehandeld.
  Deze optie is niet altijd mogelijk. De Hoge Raad oordeelde in februari 2023 dat deze mogelijkheid niet geldt bij een verschuiving van eigendom (van gemeenschappelijk naar privé, zoals een deel van het trappenhuis of de vliering).
 3. Vervangende machtiging van de rechter op verzoek van 50% van de stemmen (artikel 5:140 en 5:140a BW)
  De rechter kan worden gevraagd een vervangende machtiging af te geven als één of meerdere eigenaren niet mee willen werken aan de wijziging. Dit verzoek aan de rechter wordt gedaan door één of meerdere eigenaren die tenminste 50% van de stemmen vertegenwoordigen.De rechter zal in zo’n procedure alle partijen horen en afwegen of de medewerking voor de wijziging terecht of onterecht wordt geweigerd. Wordt de medewerking onterecht geweigerd, dan wordt een vervangende machtiging afgegeven en kan de VvE met de machtiging naar de notaris om de akte te wijzigen.
 4. Vervangende machtiging van de rechter op verzoek van 2 eigenaren (artikel 5:140 BW)
  De laatste optie is een vervangende machtiging van de rechter op verzoek van twee eigenaren. Dit is alleen mogelijk als de wijziging van de akte betrekking heeft op die twee appartementsrechten. Bijvoorbeeld als eigenaar A zijn zolderruimte verkoopt aan eigenaar B. De wijziging zal geen gevolgen hebben voor de overige eigenaren, waardoor de zaak kan worden afgedaan met een vervangende machtiging van de rechter. Met de beschikking van de rechter kan vervolgens de notaris de splitsingsakte wijzigen.

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten