Privacy (AVG) en de VvE

Een VvE verwerkt persoonsgegevens en daar gelden regels voor. Op 25 mei 2018 trad de nieuwe privacywet in werking, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening geldt in de hele Europese Unie, waardoor alle burgers in de lidstaten dezelfde rechten hebben en dezelfde bescherming genieten. De oude privacywet (wet bescherming persoonsgegevens) geldt niet meer.

De AVG geldt ook voor VvE’s. De AVG ziet op bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Met andere woorden: de eigenaren worden beschermd. Alleen als een appartementsrecht in eigendom is van een bedrijf is de AVG niet op die eigenaar van toepassing. De VvE moet aan de nieuwe wettelijke vereisten en verplichtingen voldoen. Heeft u vragen over de AVG, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten