Zonne-energie voor je eigen woning

Eengezinswoning

Wie een eigen woning heeft met een eigen dak, kan zelf beslissen om zonnepanelen op dat dak te leggen.

Appartement

Voor het plaatsen van zonnepanelen voor woningen in een appartementsgebouw is toestemming van de VvE nodig. Van belang is welk deel van het dak ervoor nodig is en of andere bewoners misschien ook plannen hebben om iets met het dak te doen, zoals een dakterras of ook zonnepanelen.

De VvE kan toestemming verlenen voor plaatsing. Leg daarna in een gebruiksovereenkomst vast wat de rechten en plichten zijn ten aanzien van voorkomen en oplossen van (gevolg)schade, verzekeringen en garanties, en dakonderhoud. Bij belangstelling van meerdere bewoners is het nodig af te spreken hoeveel ‘recht’ elke bewoner op het dak heeft. Zorg ervoor dat de afspraken duidelijk zijn en toekomstbestendig, zodat niet bij een woningverkoop de discussie opnieuw gevoerd moet worden.

Als er meerdere bewoners zonne-energie voor de eigen woning willen, kan de VvE hiervoor een ‘raam-afspraak’ maken: bepalen onder welke voorwaarden individuele leden toestemming krijgen voor plaatsen van panelen. Dat hoeft dan niet allemaal tegelijk, maar iedereen weet wel wat de rechten zijn.

Verenigingen van Eigenaren in Amsterdam met een meerderheid eigenaar-bewoners kunnen bij de gemeente terecht voor het gratis VvE Energie-advies, ook speciaal voor zonne-energie.

Verenigingen van Eigenaren in de rest van het land kunnen gebruik maken van dit Stappenplan van Nederland VvE

Zonnepanelen voor de algemene voorzieningen

Als er in de VvE een lift, veel verlichting en/of een parkeergarage aanwezig is wordt er veel stroom verbruikt. De VvE kan dan zelf investeren in de installatie om de stroom hiervoor op te wekken.  Hiervoor is een besluit in de ALV vereist omdat het om een extra investering bovenop de meerjarenonderhoudsbegroting gaat. De leden van de VvE hoeven dus niet zomaar akkoord te gaan. Een VvE die vanuit de eigen reserves kan investeren heeft meestal een goed financieel resultaat van een investering in zonnepanelen, zonder dat individuele eigenaren daar zelf aan hoeven bij te betalen. Dat biedt kansen voor een positief besluit.

Het proces van idee-vorming, informeren van alle bewoners, vragen en bezwaren bespreken, tot een concreet voorstel in de ALV, kan lang duren. Daarbij geldt: hoe beter de voorbereiding, hoe soepeler het nemen van een besluit gaat. Denk aan mogelijke bezwaren als: schade aan het dak, hinder van geluid of schittering, onzekere financiële resultaten, planning van het dakonderhoud.

Groot dak, maar weinig collectief stroomverbruik en woningaansluitingen niet gewenst

Er zijn grotere woongebouwen met een flink dak maar zonder lift, garage of andere voorzieningen. Zonnepanelen verbinden met woningen leidt tot veel installatiewerk en discussie over wie welk stukje van het dak ter beschikking kan krijgen. Voor deze gebouwen kan het dak ook benut worden voor een collectief energieproject. Zie hiervoor de pagina Postcoderoos.

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten