Mantelzorg en medehuur

Soms wil iemand die mantelzorg verleent graag als medehuurder op het huurcontract komen. Dat is zeker het geval als een mantelzorger de eigen woning wil opzeggen om dichtbij te zijn.  Mocht de hoofdhuurder in de toekomst overlijden, dan komt de mantelzorger niet in de problemen en kan deze in de woning blijven.  Het gaat vaak om kinderen of familieleden die de hoofdhuurder langdurig verzorgen. Soms is het dan inderdaad mogelijk om medehuurder te worden.

Een aantal harde eisen voor het medehuurderschap zijn:

 • Het moet gaan om een duurzaam gemeenschappelijk huishouden, ook in de nabije toekomst.
 • Je moet kunnen aantonen dat de aanvrager al minimaal 2 jaar een duurzaam huishouden voert op de woning.
 • Ouders en kinderen vallen hier niet onder, tenzij kinderen nog na hun 35e of 40e bij hun ouders wonen.  In sommige gevallen, als een volwassen kind bij de ouder(s) woont om deze te verzorgen, accepteert de verhuurder dat het om een duurzame gemeenschappelijke huishouding gaat. De beoordeling hiervan verschilt per corporatie.
 • De medehuurder moet genoeg inkomen hebben om de huur ook alleen te kunnen betalen.
 • Het verzoek mag niet gedaan worden om iemand snel de positie van huurder te geven.

De laatste bepaling is lastig als de hoofdhuurder terminaal ziek is, dus een verzoek kan beter voor die tijd worden ingediend. Dat weet je natuurlijk niet van tevoren en het juist in deze pijnlijke situatie wil je niet ook nog zorgen over de woning hebben. Daarom is het verstandig zo snel mogelijk het medehuurderschap aan te vragen als aan bovenstaand voorwaarden wordt voldaan.

Het is  afhankelijk van een corporatie of een mantelzorger al dan niet wordt bijgeschreven. Waar de ene corporatie het verzoek  toewijst, kan een andere corporatie het juist afwijzen.  In een vergrijzende maatschappij, waarbij de vraag naar mantelzorg alleen maar zal toenemen, is dat onwenselijk. Uitbesteden van de beoordeling aan een onafhankelijke orgaan zou dit probleem kunnen oplossen. Dit schept niet alleen meer duidelijkheid, maar voorkomt ook willekeur. Het huidige beleid, leidt nog te vaak tot teleurstellingen waarbij er niet helder en duidelijk kan worden uitgelegd waarom een verzoek is afgewezen.

In geval van een afgewezen verzoek  kan een mantelzorger naar de rechter om de afwijzing  aan te vechten. Die weegt altijd die individuele situatie en kan beslissen om het verzoek alsnog toe te kennen.

Naast medehuurderschap zijn er voor mantelzorgers nog andere opties:

 • Urgentie voor de mantelzorger zodat deze dichter bij de zorgvrager kan wonen, ook als deze nu nog niet  in Amsterdam woont. Voorwaarde is wel dat u een zelfstandige  woning achterlaat. Zie verder hieronder.
 • Urgentie voor de zorgvrager, zodat deze dichterbij de mantelzorger kan wonen, ook als deze nu nog niet in Amsterdam woont. Voorwaarde is wel dat u een zelfstandige woning achterlaat.
 • Huisbewaring van de mantelzorger zodat deze tijdelijk bij de zorgvrager kan inwonen  (in overleg met de verhuurder).

Meer informatie nodig, neem contact op met !WOON of kijk op de website van Markant voor meer informatie over mantelzorgers.

 

Het besluit om mantelzorgurgentie te verlenen wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders. De volgende werkwijze wordt toegepast:

 • Aanvrager meldt zich bij de woningcorporatie, Sociaal Loket, Wmo-Helpdesk of elders met een vraag over mantelzorg en wonen. Aanvrager wordt verwezen naar een spreekuur van een adviserende instelling.
 • Burgemeester en wethouders stemmen hun besluit over urgentieverlening af op extern advies en met de woningcorporaties.
 • De woningcorporaties maken voor de woningtoewijzing gebruik van het toewijzingsinstrument directe bemiddeling.

Voorwaarden voor het verlenen van urgentie zijn:

 • Er is sprake van mantelzorg: minimaal 8 uur per week voor een minimum van 3 maanden.
 • Het inkomen van het huishouden is niet hoger dan de DAEB-norm;
 • Aanvrager woont in een zelfstandige en krachtens een besluit op grond van de Wet ruimtelijke ordening voor permanente bewoning bestemde woonruimte;
 • De aard van de zorg vraagt om de nabijheid van de mantelzorger.
 • Aanvrager is niet in staat om zelfstandig het woonprobleem op te lossen;
 • Voorliggende voorzieningen in Amsterdam of elders zijn benut;
 • Bij woningtoewijzing in Amsterdam moet een andere woning (buiten Amsterdam) worden opgezegd.
 • Aanvrager is in staat om in zijn bestaan en in de kosten van bewoning van zelfstandige woonruimte te voorzien.

Mantelzorg
Krijgt u mantelzorg of bent u mantelzorger? Voor urgentie aanvragen op grond van mantelzorg hoeft u niet in Amsterdam te wonen. U moet wel een zelfstandige woning achterlaten. Meer info bij gemeente Amsterdam via 14020.

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten