Richtlijnen huisbezoeken en Corona preventie

24 april 2020

!WOON houdt zich bij haar werkzaamheden aan de door de overheid en RIVM voorgeschreven voorzorgsmaatregelen ten behoeve van preventie van besmetting met Corona. Dit is van belang voor onze medewerkers en voor iedereen waar wij contact mee hebben.

Wij voorzien bewoners in deze periode voornamelijk telefonisch of digitaal van advies. In de meeste gevallen is dit voor nu voldoende en zullen we een kwestie verder oppakken als er weer meer mogelijk is. In sommige gevallen kúnnen wij tot het oordeel komen dat een huisbezoek nodig is om een eventueel vervolgtraject goed uit te kunnen voeren. Dit is altijd ter beoordeling van !WOON. Belangrijk uitgangspunt is dat dit voor zowel de medewerker als de bewoner op vrijwillige basis is. Bij de bevestiging van elke afspraak wisselt de medewerker van !WOON deze richtlijnen met de bewoner uit.

Voorafgaand aan het huisbezoek:

De medewerker van !WOON heeft kort voor het huisbezoek telefonisch contact met de bewoner(s) en stelt de vraag of iedereen nog gezond is en het nog steeds op prijs stelt om het bezoek door te laten gaan. Als dit niet het geval is gaat de afspraak niet door en wordt er, indien mogelijk, een nieuwe afspraak ingepland.

Wij houden ons tijdens het huisbezoek aan de volgende algemene regels (bron RIVM):

 • Handen wassen of desinfecteren met speciale gel bij binnenkomst en vertrek
 • Geen handen schudden.
 • Hoesten en niezen (van stof/hooikoorts) in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruiken papieren zakdoekjes.
 • Afstand houden: minimaal 1,5 meter (twee armlengtes) van elkaar.

Verder geldt dat de !WOON medewerker:

 • Desgewenst zelf drinken meeneemt incl. een beker o.i.d. om uit te drinken.
 • Eigen (hand)doekje(s), plastic handschoenen en ontsmettende gel mee neemt om de handen schoon te maken en te houden.
 • Het recht heeft om een bewoner tijdens het huisbezoek aan te spreken op een onveilige situatie en zo nodig het huisbezoek te beëindigen.

We vragen van de bewoner:

 • Voorafgaande aan het bezoek van de !WOON-medewerker het huis goed door te laten luchten (ongeveer 15 minuten ramen en deuren openzetten).
 • Bij aankomst de voordeur te openen en daarna weg te lopen, zodat de medewerker de woning kan betreden met 1,5 meter afstand.
 • Voor het voeren van een gesprek een situatie te creëren waarbij we samen kunnen zitten op 1,5 meter afstand (met mooi weer is buiten zitten ook een goede optie).
 • Plaats te nemen op een stoel of bank in de woning en zoveel mogelijk toe te staan dat de !WOON-medewerker onbegeleid door de woning kan gaan. Dan kan de 1,5 meter afstand het beste worden gehandhaafd.

Zie ook het Protocol samen veilig doorwerken van de Rijksoverheid en Bouwend Nederland:

Artikel delen:

!WOON

Woont u niet in Amsterdam, Amstelveen of Haarlem en bent u lid van de Woonbond, dan kunt u terecht bij de Woonbond Huurderslijn.Sluit