Onderhoud van een huurwoning

De verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van een huurwoning. Dat is bepaald in het hoofdstuk huur van het Burgerlijk Wetboek. De huurder betaalt in ruil daarvoor de huur en zorgt bovendien voor kleine dagelijkse reparaties. Als de verhuurder in gebreke blijft kan de huurder hem daar op aanspreken. Als eerste natuurlijk door de gebreken te melden, want als de verhuurder de klachten niet kent kan hij er ook niets aan doen. Als een huurder de klachten niet op tijd meldt kan terwijl de verhuurder het niet kan weten kan er na verloop van tijd zelfs schade optreden.

Melden van klachten gebeurt het best schriftelijk: per brief, mail of eventueel contactformulier op de website van de verhuurder. Zorg dan wel voor een kopie, zodat later aan te tonen is dat de gebreken gemeld zijn. Informatie liefst zo specifiek mogelijk.

Als melding van de gebreken niet tot een oplossing leidt en een eventuele herinnering ook niet helpt, dan kan de huurder een procedure overwegen. Bij een gereguleerd huurcontract is een effectieve onderhoudsprocedure mogelijk bij de Huurcommissie. Die kan de huurprijs tijdelijk meer dan halveren tot de gebreken verholpen zijn. Als ook dat niet genoeg helpt is een procedure bij de kantonrechter. Die kan bepalen dat de verhuurder de klachten moet verhelpen.

Bij een geliberaliseerd contract is geen gang naar de Huurcommissie mogelijk. Wel kunnen ernstige gebreken direct aan de kantonrechter voorgelegd worden.

Meer informatie over onderhoud vindt u hier op onze website.

Neem bij vragen over onderhoudsproblemen vooral contact op met !WOON.

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten