Huurders die samen aan de slag willen om hun woningcomplex energiezuiniger te maken kunnen voor advies terecht bij het Project Energie en Woningverbetering (PEW) van !WOON. Een energieconsulent bekijkt samen met de huurders de mogelijkheden om de woning(en) te verbeteren. Omdat het om een woningverbetering gaat, mag hier een huurverhoging tegenover staan. PEW berekent wat de maximale huurverhoging mag zijn. Vanzelfsprekend is achterstallig onderhoud voor rekening van de verhuurder. Meestal valt de huurverhoging dan ook erg mee. Het PEW rondde al vele projecten succesvol af. Een selectie van projecten staat op de plattegrond.

Een huurdersgroep kan na het advies, met hulp van het PEW een verzoek doen aan de eigenaar/verhuurder. Een verhuurder is wettelijk verplicht medewerking te verlenen als de huurders bereid zijn een redelijke huurverhoging te betalen. De redelijkheid hiervan wordt bepaald door de hoogte van de investering. Het PEW staat de huurders ook bij in de vervolggesprekken of onderhandelingen. Soms is een procedure bij de rechtbank nodig op grond van de wettelijke regeling. De ervaring leert dat huurders hierbij meestal gelijk krijgen.

Bewoners die aan de slag willen kunnen zich bij het PEW aanmelden via het contactformulier op deze website. Meer informatie staat bij: Aan de slag met woningverbetering.

Verenigingen van Eigenaren kunnen voor gratis energieadvies terecht bij de Gemeente Amsterdam.

Eigenaar-bewoners van een rijtjeshuis kunnen terecht bij het Regionaal Energieloket.

 

Reken af met enkelglas – mooie resultaten bewoners

Dubbelglas voor 44 huurders in Amsterdam West

Twee keer dubbelglas zonder huurverhoging in Zuid


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten