Federatie Amsterdamse Huurdersorganisaties (FAH) opgericht

05 maart 2019

De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) is een feit. Eind februari zetten de oprichters hiertoe hun handtekening. De FAH vertegenwoordigt de Amsterdamse corporatiehuurders en zal plaatsnemen aan de overlegtafels met de Gemeente Amsterdam en Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. De FAH heeft bij haar oprichting aangegeven open te staan voor overleg met andere groepen die huurders vertegenwoordigen en/of huurdersbelangen behartigen. Een eerste kennismaking en gesprek met de directie van !WOON heeft inmiddels plaatsgevonden.

Op de foto ziet u de oprichters van de FAH:
Frank Vreugd (Bewonersraad Rochdale), Peter Weppner (Stichting Huurders Ymere Amsterdam ), Chris Vonk (Huurgenoot), Eva Visser (HBO Argus), Helmie Bijleveld (Huurderskoepel Arcade), Levina de Lange (Huurdersbelangenvereniging de Alliantie Amsterdam), Cees Fenenga (Stichting Huurders Ymere Amsterdam) en Nelleke Lindhout (HBO Argus)

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten