Huurverhoging in 2023, hoe zit dat?

Huurverhoging 2023 volgt loonstijging

Anders dan in voorgaande jaren volgt de huurverhoging van 2023 niet de inflatie. Gelukkig maar, want die was erg hoog. In plaats daarvan is het uitgangspunt de gemiddelde loonstijging van 2022. De meeste huurders in de gereguleerde sector krijgen dit jaar een huurverhoging van maximaal 3,1%. Bij corporaties zal het vaak minder zijn, want gemiddeld mag de huur van hun woningen 2,6% omhoog. Huurders in de vrije sector krijgen een procent meer: maximaal 4,1%.

Direct naar de huurverhogingscheck 2023

Sociale huur

Huur je een woning met een gereguleerde huurprijs? Dan mag de huur per 1 juli 2023 in de meeste gevallen met maximaal 3,1% omhoog. Is de huurprijs lager dan €300 per maand, dan kan per 1 juli een stijging van € 25 per maand volgen. Bij een inkomen iets boven modaal kan zelfs een huurverhoging van € 50 of € 100 per maand.  De hoogte van het bedrag hangt af van het inkomen en het type huishouden.

Hoger inkomen? Extra verhoging mogelijk

Een verhoging van maximaal €50 voor:

  • Eenpersoonshuishoudens bij een inkomen hoger dan €48.836
  • Meerpersoonshuishouden bij een inkomen hoger dan €56.513

Een verhoging van maximaal €100 voor:

  • Eenpersoonshuishoudens bij een inkomen hoger dan €57.573
  • Meerpersoonshuishoudens bij een inkomen hoger dan €76.764

Vrije sector

Huur je een woning met een geliberaliseerd contract?  Dan mag de huur vanaf 1 januari met maximaal 4,1% omhoog. Voor de vrije sector heeft de overheid bepaald dat de jaarlijkse huurstijging 1% bóven de gemiddelde loonstijging mag liggen. Staat er een indexeringsclausule in het contract, dan mag deze niet hoger uitvallen dan het vastgestelde maximum. Bij huren boven de € 750 is vaak sprake van een geliberaliseerd contract. Doe de liberalisatie check als je niet zeker bent. Bij een geschil over de verhoging kan ook de huurder met een geliberaliseerd contract binnen vier maanden na de ingangsdatum van de verhoging de Huurcommissie om een uitspraak vragen.

Huurverlaging voor specifieke groep corporatiehuurders

Huurders bij een woningcorporatie met een laag inkomen én een huur boven de €575,03 krijgen per 1 juli 2023 huurverlaging in plaats van huurverhoging.  Lees meer over eenmalige huurverlaging op de website van de rijksoverheid.

Getallen huurverhoging 2023

Voor de meeste huurders maximaal 3,1 %
Maximale verhoging voor kamers en woonwagens 3,1 %
Geliberaliseerde huurcontracten 4,1 %
Huurprijs onder de € 300 per maand €   25
Bruto inkomen boven € 48.836 (€ 56.513 meerpersoons) * €   50
Bruto inkomen boven € 57.573 (€ 76.764 meerpersoons) * € 100
Stijging maximale huren (puntprijs) 10 % (tien)

* De huurprijs van een niet geliberaliseerd contract mag door de huurverhoging niet boven het maximum volgens de punten uitkomen

Bezwaar maken

Het voorstel van de verhuurder is niet altijd terecht. Een verkeerd voorstel, gebrekkig onderhoud of een daling van inkomen kunnen reden zijn voor een lagere of geen verhoging. Tot 1 juli kunt u bezwaar maken tegen een verhoging per 1 juli. Controleer vooral ook de servicekosten, want teveel betaald voorschot kunt u terugvragen.

Huurverhogingcheck 2023

Met de huurverhogingcheck (een aantal korte vragen) weet u snel waar u aan toe bent.

  • Deel je douche, wc of keuken met anderen? Dat is een onzelfstandige woonruimte: huurverhoging maximaal 3,1%. Ernstige gebreken? Kijk dan hier.
  • Geliberaliseerd contract? Huurverhoging maximaal 4,1%. Dat geldt ook als de index in het contract hoger uit komt.
  • Gereguleerd contract? Doe de check hieronder.

Deze check is voor zelfstandige woonruimte.

Huurverhoging – regels en bezwaar

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten