Huurderskoepel – behartigen belang per verhuurder

Huurderskoepel

Een huurderskoepel bundelt de belangen van alle huurders bij één bepaalde verhuurder. Meestal een woningcorporatie, maar ook sommige grote particuliere verhuurders/beleggers kennen een overkoepelende huurdersorganisatie. Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht met hun huurders te overleggen. De huurderskoepel voert dit overleg namens alle huurders met de directie van de corporatie. Onderwerp van overleg zijn alle zaken die de huurders direct raken; van de jaarlijkse huurverhoging tot ondersteuning bij individuele klachtenafhandeling, van nieuwbouw en renovatie tot het opleveringsbeleid, van stedelijke vernieuwing tot de financiële gezondheid van de corporatie en van overlegstructuren voor bewonerscommissies tot de de kwaliteit van de dienstverlening. Kortom, huurderskoepels houden zich bezig met alles waar corporaties zich mee bezig houden, maar dan vanuit het perspectief van de huurders.

Huurderskoepels zijn vrijwilligersorganisaties. De basis van de organisatie bestaat uit bewonerscommissies die in de meeste woningcomplexen actief zijn. Zij kiezen, op de ledenvergadering, het bestuur van de huurderskoepel. In veel gevallen huurt het bestuur externe deskundigheid in, betaalt uit de subsidie die de woningcorporatie wettelijk verplicht is beschikbaar te stellen.

De positie van een huurderskoepel is enigszins vergelijkbaar met die van een Ondernemingsraad: zij overlegt met de directie van een corporatie en die mag besluiten over de belangrijkste onderwerpen pas nemen nadat zij advies heeft gevraagd aan de huurderskoepel. Hoewel huurderskoepels subsidie krijgen van de verhuurder, zijn het zelfstandige organisaties. Meestal zijn over deze onafhankelijkheid afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Huurderskoepels doen vaak nog meer, zoals een spreekuur voor bewoners(-commissies), een krant voor alle bewoners en ondersteuning van bewonerscommissies.

Huurderskoepels in Amsterdam

Bij alle Amsterdamse woningcorporaties bestaat een huurderskoepel. Gezamenlijk bundelen zij de huurdersbelangen van ruwweg 200.000 huishoudens. Dat is meer dan 70% van het totaal aantal hurende huishoudens en ongeveer de helft van het aantal huishoudens in Amsterdam. De huurderskoepels werken niet allemaal hetzelfde. De ene koepel heeft een eigen kantoor en medewerkers in dienst, bij de andere koepel wordt al het werk gedaan door vrijwilligers. Sommigen geven een blad uit voor alle bewoners, bij anderen gaat het contact met de bewoners via de bewonerscommissies. Individuele huurders met vragen en problemen kunnen bij enkele koepels terecht, maar niet bij allemaal. De meeste koepels geven ondersteuning en advies aan bewonerscommissies die hulp nodig hebben bij het overleg met de verhuurder.

De overeenkomst tussen alle koepels is dat zij een schakel zijn tussen de bewoners en de bewonerscommissies aan de ene kant, en de directie van de corporatie aan de andere kant. De huurderskoepel hoort van alle bewonerscommissies tegen welke problemen zij oplopen en kan dus zien welke problemen overal terugkomen. Met de directie van de corporatie worden vervolgens afspraken gemaakt voor een structurele oplossing.

De huurderskoepels houden zich ook bezig met het gemeentelijk beleid, want over veel onderwerpen beslist de gemeente of maakt de gemeente afspraken met de gezamenlijke Amsterdamse corporaties. Zoals bijvoorbeeld woonruimteverdeling, aantallen en soorten nieuwbouwwoningen en huurbeleid. Voor deze onderwerpen bundelen de huurderskoepels hun krachten in de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels.

Huurdersorganisaties Amsterdam

 

Huurdersbelangenvereniging Alliantie Amsterdam

Westmallepad 8
1066 PP AMSTERDAM
020 – 408 09 98
mailto:amsterdam@hbva.nu
www.hbva.nl/amsterdam/

Huurderskoepel Arcade

Berkenplein 100
1112 CM DIEMEN
020 – 623 36 28
info@hvarcade.nl
www.hvarcade.nl

Huurders Ymere Amsterdam

Nieuwezijds Voorburgwal 21-1
1012 RC AMSTERDAM
020 – 625 80 46
info@hya.nl
www.hya.nl

Bewonersraad Rochdale

Postbus 56659
1040 AR AMSTERDAM
020 – 565 29 00
contact@bewonersraad-rochdale.nl
www.bewonersraadrochdale.nl

Huurgenoot 

secretariaat
Nieuwezijds Voorburgwal 32
1012 RZ AMSTERDAM
06 – 3167 4563
info@huurgenoot.nl
www.huurgenoot.nl

Huurdersvereniging HBO Argus

A. van der Horststraat 2
1065 GX AMSTERDAM
020 – 408 39 82
info@hbo-argus.nl
www.hbo-argus.nl

HV Duwoners

Eerste Ringdijkstraat 10
1097 BC Amsterdam
info@duwoners.nl
www.duwoners.nl

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten