Huurdersvereniging per Wijk

Huurders kunnen zich ook op wijkniveau organiseren, om in hun wijk de belangen van huurders te behartigen. In Amsterdam zijn in diverse wijken en stadsdelen huurders georganiseerd. Belangrijk voor de huurders maar ook voor de andere bewoners in de wijk. Het bevordert de leefbaarheid en vormt een rem op excessen op de gespannen woningmarkt. De lokale teams van !WOON kunnen meer vertellen over de in hun wijk actieve verenigingen. Hulp is altijd welkom! Hieronder een overzicht van de actieve huurdersverenigingen en wijkcomitées in Amsterdam.

Huurdersvereniging Centrum
Huurdersvereniging De Baarsjes Bos en Lommer
Huurdersvereniging De Pijp
Huurdersvereniging Oost
Huurdersvereniging Oud-West
Huurdersvereniging Westerpark
Huurdersbelang Zuid
Initiatieven voor Betaalbaar Wonen Noord

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten