Buurtbudget voor betrokken bewoners

De gemeente Amsterdam stelt buurtbudget beschikbaar. De plannen bedenken de bewoners zelf. Samen met de gemeente kiezen zij welke uitgevoerd worden. !WOON adviseert bewoners bij het proces en bij het inrichten van het beheer van het budget.

Wat zijn Buurtbudgetten?

De Gemeente Amsterdam heeft de Buurtbudgetten in het leven geroepen om Amsterdammers meer zeggenschap te geven over hun buurt. Dit kun je op verschillende manieren uitvoeren In 2019 en 2020 is in de diverse stadsdelen geëxperimenteerd met de buurtbudgetten. In de ene buurt ging er een bedrag naar een bestaand bewonersplatform, in de andere buurt konden bewoners (individueel of in groepsverband) plannen indienen waarop gestemd kon worden, zoals bijvoorbeeld bij West Begroot.

Buurtbudgetten geven Amsterdammers de mogelijkheid om, binnen kaders, aan te geven hoe hun leefwereld verbeterd kan worden en die verbeteringen ook zelf daadwerkelijk te realiseren. Buurtbudgetten zijn een kansrijk instrument van het gebiedsgericht werken: door bewoners zelf de regie te geven over (een deel van) de investeringen in hun buurt, is de vooronderstelling dat beter aan de maatschappelijke opgave kan worden gewerkt en dat het draagvlak voor plannen vergroot wordt. Buurtbudgetten zijn daarnaast een belangrijk instrument om de dialoog over de behoefte in de buurt aan te gaan’. Tekst: Gemeente Amsterdam

De uitkomsten van het experiment

Voor de evaluatie zijn verschillende partijen ingezet: er is gebruikt gemaakt van het onderzoek naar community building van de HvA, bijeenkomsten met (actieve) bewoners en het ontwikkeltraject/actie-onderzoek van Amsterdammers Maak je Stad (verzorgd door de Waag, Kennisland en Pakhuis de Zwijger.

Movisie onderzocht Het buurtplatform Hart voor de K-buurt (HvdK) in Amsterdam Zuidoost: ‘Versterken inclusieve burgermacht. Werkzame elementen voor daadwerkelijke invloed van inwoners’. Zie links onderaan deze pagina.

De verschillende ervaringen in de stad hebben veel kennis en inzicht opgeleverd. Voor bewoners die voor het eerst een plan hebben ingediend was het vaak een kennismaking met de gemeente, alsmede een kennismaking met de netwerken in de buurt. Bestaande bewonersgroepen maakten vaak al deel uit van een structuur in de wijk, daar is vaak al een relatie met het stadsdeel. Met name de laatste groep heeft zich ingespannen om gezamenlijk met de gemeente vorm te geven aan een werkbaar beleidskader.

Waar kan ik informatie vinden?

Er is een stedelijk kader vastgesteld. De verdere uitwerking ligt bij de stadsdelen. Via de website van jouw stadsdeel kun je zien of er wordt gewerkt met Buurtbudgetten en in welke fase het verkeert.

Elk stadsdeel kan zelf beslissen met welk model er gewerkt gaat worden. De drie verschillende modellen zijn:

  • Model A: ‘Amsterdam begroot’: dit is het model waarbij alle bewoners binnen het stadsdeel kunnen stemmen op ideeën voor de buurt. Iedereen kan deelnemen.
  • Model B: ‘Co-creatie’: het stadsdeel en de bewoners bepalen in co-creatie de thema’s, spelregels en het proces. Dit kan op verschillende manieren uitgevoerd worden.
  • Model C: ‘Community based begroot’: het buurtbudget gaat naar een bestaande bewonersgroep. Het proces wordt door buurtbewoners zelf vormgegeven.

In alle gevallen bepaalt het stadsdeel de deelnemende buurt/gebied.

Recht op ondersteuning

Bewoners kunnen zelf een ondersteunende partij inhuren, bijvoorbeeld voor het beheren van de financiën en administratieve ondersteuning door een derde partij. Hiervoor kunnen maximaal 8% handelingskosten uit het toegekende buurtbudget gerekend worden.

!WOON helpt actieve bewoners en bewonersgroepen. Zie deze pagina.

Actuele stand van zaken per buurt

Stadsdeel Nieuw-West

Geuzenveld

Stadsdeel Noord

Bloemenbuurt
Tuindorpen Noord

Stadsdeel West

Bos en Lommer
De Baarsjes
Oud-West
Westerpark

Stadsdeel Zuid

Buitenveldert
Zuid

Stadsdeel Zuidoost

Zuidoost

De buurten in Zuidoost

G- Buurt 

D/F buurt/ Vogeltjeswei

Amsterdamse Poort/ H-buurt/ Bijlmerpark

E- Buurt

K-Buurt

Nellestein / Driemond

Holendrecht 

Reigersbos

 Gein

Achtergrondinformatie over buurtbudgetten

Lees hier op de site van de gemeente meer over de modellen en de criteria.

Rapport Movisie, ‘Versterken inclusieve burgermacht. Werkzame elementen voor daadwerkelijke invloed van inwoners’

Buurtbudgetten 2019-2020. Inzichten en aanbevelingen uit het leerprogramma Amsterdammers, Maak je Stad (De Zwijger, pdf)

Buurtbudgetten en community building Onderzoek naar buurtbudgetten in West, Centrum, Noord, Nieuw-West en Zuidoost

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten