Wat te doen bij een conflict?

Schuring, ongemak en conflict komt vaak voor in een buurt met verschillende meningen, belangen en partijen. Ook in elk (nieuw) team komt conflict voor, ook in het team van een bewonersorganisatie. In alle gevallen is het belangrijk het conflict aan te gaan zodat je er daarna sterker kan uitkomen en iedereen binnen boord kan houden.

!WOON ondersteunt bij

  • Het begeleiden van teamsessies waarbij ongemak en spanning bespreekbaar wordt gemaakt en er wordt toegewerkt naar samenwerkingsafspraken
  • Het bemiddelen van – of het coachen bij conflictsituaties in de buurt
  • Het bemiddelen bij conflictsituaties tussen bewoners en de Gemeente of het zijn van een sparringspartner van bewoners hierin
  • Workshops Deep Democracy en C.O.N.S.E.N.T. beide methodieken bieden handvatten bij conflict

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten