Buurten in ontwikkeling

Buurten ontwikkelen zich met actieve bewoners

In Amsterdam Noord, Zuidoost en Nieuw-West zijn 32 ontwikkelbuurten benoemd. Per buurt kijkt de gemeente met de bewoners, corporaties en andere betrokkenen naar de beste aanpak. Door te investeren in woningen, maatschappelijke voorzieningen, buurteconomie en leefomgeving, ontstaan toekomstbestendige en evenwichtige buurten. De inbreng van bewoners daarbij is onmisbaar. Zonder draagvlak en actieve betrokkenheid krijgen we geen prettige buurten. De formele positie van bewoners is echter nog niet geregeld. We hebben nog geen Overlegwet of Kaderafspraken zoals die wel gelden voor huurders bij renovatie of sloop. Het zoeken is naar een goede set van dit soort afspraken op buurtniveau, zodat bewoners de positie en erkenning krijgen die zij verdienen.

Ben je actief betrokken bij je buurt of maak je onderdeel uit van een bewonersgroep- of organisatie? Dan is het je waarschijnlijk niet ontgaan dat er spannende ontwikkelingen gaande zijn. Bewonersplatforms zijn zich in Amsterdam aan het verenigen om een erkende positie te verwerven. Ook willen de platforms het beleid- en de beleidskaders mede ontwikkelen, samen met de gemeente. Daarom hebben ze aan de bel getrokken met het B5 Manifest met een pleidooi voor buurtplatfomrecht.

Deze pagina’s zijn ontworpen vanuit de behoefte van de bewoners:

 • de behoefte aan een centrale plek waar alle relevante informatie te vinden is
 • een plek waar kennisuitwisseling tot stand gebracht kan worden

!WOON helpt daarbij. We zullen de actuele informatie voortdurend vernieuwen. Mis je iets belangrijks? Wil je iets toevoegen of meehelpen, neem dan contact op met Lenny (zie hieronder).

!WOON helpt bewoners

Bewoner en bewonersorganisaties betekenen veel voor de buurt. Soms heb je advies of hulp nodig. !WOON kan hierbij behulpzaam zijn. We zijn er voor bewoners die zich inzetten voor buurtvernieuwing, ontwikkelbuurten, buurtbudgetten en ondernemen voor de buurt. We zijn er voor beginners en gevorderden. Dus ook voor bewoners die iets willen betekenen voor de buurt maar nog niet weten waar ze moeten beginnen. Én voor bewoners die zich al hebben georganiseerd en aan de slag zijn of willen met de buurt.

De ondersteuning kan op verschillende manieren. Door persoonlijke begeleiding en coaching, schriftelijk en mondeling advies, workshops en teamdagen. Uiteraard online en offline. Je kan op basis van je behoefte kiezen voor de ondersteuning die je nodig hebt. Neem contact met ons op en dan gaan we in gesprek!

Voor wie is dit interessant?

 • Je bent betrokken of hebt interesse in buurtvernieuwing en wilt weten wat het betekent of wat je kunt doen
 • Je wilt meer invloed krijgen op de ontwikkelingen in je buurt
 • Je wilt samen met andere (partijen) de toekomst van je buurt bespreken
 • Je wilt met andere buurtgenoten werken aan een betere positie voor bewoners in de besluitvorming over je buurt
 • Je wilt je als bewonersorganisatie sterker maken
 • Je wilt jouw inzichten voor een betere buurt delen met andere bewoners

Het aanbod van !WOON

 • We organiseren webinars voor geïnteresseerden
 • We geven advies, training en coaching op maat aan beginnend en gevorderd bewonersplatform of bewonersgroep
 • We stimulere onderlinge kennisdeling van bewonersplatforms en organiseren netwerkbijeenkomsten om samen positie te verwerven voor betere buurtrechten
 • Bekijk hier de menukaart voor onze hulp aan groepen bewoners die actief zijn in hun buurt

Kosten?

 • De webinars zijn gratis.
 • Voor bewoners woonachtig in ontwikkelbuurten, is advies en ondersteuning gratis.
 • Voor bewoners woonachtig buiten de ontwikkelbuurten is het eerste gesprek en eerste advies eveneens gratis. Samen bespreken we dan de mogelijkheden voor het vervolg.
 • Deelname aan onderlinge kennisdeling en netwerkbijeenkomsten zijn gratis.

Contact

Neem contact op met !WOON via ons vragenformulier of bel/mail onze collega’s in de stadsdelen.

Nieuw-West: Hamid Bouz, h.bouz@wooninfo.nl,  06 5887 9600
Noord: Moska Ghazizoi,  m.ghazizoi@wooninfo.nl, 06 3461 4344
Zuidoost: Lenny Bijker, l.bijker@wooninfo.nl, 06 3079 5036

Meer lezen over de achtergrond van ontwikkelbuurten?

Bestuursopdracht ontwikkelbuurten
Overzicht ontwikkelbuurten
Onderzoek HvA: Eerste lessen en aanbevelingen in de ontwikkelbuurten
Een buurt voor iedereen (onderzoek Movisie)

Van belang voor de rechten van bewoners

Omgevingswet
PlaBerum Amsterdam
Wet op het Overleg Huurders Verhuurder
Amsterdamse Kaderafspraken bij Renovatie en Sloop

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten