Update renovatie Complex 40

26 februari 2008

Afgelopen jaar waren er veel klachten over de uitvoering van de renovatie van complex 40 van het Oosten in Overtoomse Veld. Klachten kwamen niet alleen binnen bij het woonspreekuur van het Wijksteunpunt Wonen Slotervaart bij Eigenwijks, maar ook bij de Stichting Turks Onderwijscentrum (STOC).
Ook bij het loket Zorg en Samenleven, de huisartsen in de buurt en bij het opbouwwerk van Eigenwijks kwamen ernstige klachten binnen over de wijze waarop de renovatie werd uitgevoerd en de grote gevolgen die dat had voor de (gezondheid) van de betreffende bewoners. De renovatie wordt tijdens bewoning uitgevoerd en dat heeft nogal wat voeten in de aarde.

Bewonersvergadering over de klachten
De Stichting Turks Onderwijs Centrum (STOC) en het WSWonen Slotervaart besloten gezamenlijk een bewonersbijeenkomst te organiseren om zo te inventariseren welke klachten er waren. Dat bleek een hele waslijst te zijn. Op aandrang van de op de bijeenkomst aanwezige bewoners is meteen de situatie ter plekke bekeken. Aan 5 woningen, waar gewerkt werd aan de renovatie, is een bezoek gebracht. Er werd fotomateriaal verzameld en een reeks met voorvallen genoteerd, die de ernstige situatie illustreerden. In tegenspraak met de eerder gemaakte afspraken met de bewoners(commissie) zaten bewoners wekenlang zonder warm water, douche, wc, verwarming en keuken. Hele gezinnen moesten gezamenlijk gebruik maken van een douche en wc elders in het complex, hun keuken bestond uit twee schragen met een aanrechtblad zonder stromend water en zonder afvoer. Stopcontacten hingen wekenlang open en bloot aan de muur te bungelen. Werklui kwamen onaangekondigd binnen en vertrokken zonder te laten weten wanneer ze de klus af kwamen maken. Gemaakte afspraken met werklui werden regelmatig niet nagekomen. De opzichter was nauwelijks bereikbaar, noch op zijn spreekuur, noch telefonisch. En de werkzaamheden duurder veel langer dan gepland.

Gesprekken met het Oosten over deze ernstige situatie
Vanuit het STOC en het WSWonen is deze ernstige situatie bij het Oosten aangekaart en aangedrongen op een gesprek met de bewoners. Ook het stadsdeel is benaderd om in hun gesprekken met het Oosten aan te dringen op een oplossing voor deze onaanvaardbare gang van zaken. Inmiddels hebben er sinds oktober verschillende gesprekken met het Oosten plaatsgevonden. Er zijn goede afspraken gemaakt over de uitvoering van de renovatie en over de afhandeling van de klachten.

Gemaakte afspraken
De afspraken hielden het volgende in:

 • Er wordt niet gestart in nieuwe woningen. Eerst worden de werkzaamheden afgemaakt in de woningen waar al gewerkt wordt.
 • Bewoners worden tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden: schriftelijk drie weken van te voren over de week waarin de start van de werkzaamheden plaatsvindt. Eén week van te voren als er daadwerkelijk begonnen wordt.
 • Bewoners krijgen compensatie voor de langere werkduur: als er langer is gewerkt dan gepland krijgen bewoners een financiële vergoeding.
 • Bij oplevering van de woningen worden ook de schades genoteerd.
 • Er blijven geen bouwmaterialen achter in de portieken aan het eind van de dag.
 • Elk gezin krijgt een eigen gebruikerswoning. De gebruikerswoningen worden dus niet gedeeld met buren.
 • De gebruikerswoningen zijn voorzien van zeil, gordijnen, gas en licht, warm water en verwarming. (Later zijn de gebruikers woningen ook voorzien van een kooktoestel, met een tafel en 6 stoelen).
 • De gebruikerswoningen kunnen overdag, maar mogen ook ’s nachts gebruikt worden.
 • Er wordt een fotoboekje gemaakt met foto’s van de werkzaamheden.
 • Er is altijd iemand aanwezig op het spreekuur.
 • Er wordt extra capaciteit ingezet op project; er komt een bewonersbegeleider bij.
 • Alle bewoners worden voor de renovatie bezocht door de bewonersbegeleider om hen voor te bereiden op de werkzaamheden. Zij neemt de planning van de werkzaamheden met hen door. Die planning is ook voor hen beschikbaar.

En hoe nu verder?
De gemaakte afspraken zijn in elk gesprek aan de orde gekomen. De meeste afspraken zijn nagekomen, maar toch lopen een aantal zaken nog steeds niet naar wens.

Het Oosten doet in ieder geval heel erg haar best om oplossingen te zoeken voor de door bewoners aangedragen knelpunten en probeert serieus haar afspraken na te komen. Maar het Oosten is ook afhankelijk van de aannemer, de onderaannemers en Far West, die ook een belangrijke rol spelen in de uitvoering van deze renovatie.

Vanuit het WSWonen en het STOC wordt contact met de betreffende bewoners en het Oosten onderhouden. Er is gelukkig weer een nieuwe afspraak gemaakt voor een vervolgbijeenkomst over de gang van zaken om met elkaar te bespreken hoe het nu met de renovatie verloopt.

Ietje de Wilde
Bewonersondersteuner WSWonen Slotervaart

Artikel delen:

!WOON