Bemiddelingsbureau’s aansprakelijk voor te hoge huur

01 juni 2008

Bureaus die in woonruimte bemiddelen behoren hun klanten goed te informeren over de huurhoogte. Doen ze dat niet dan valt ze dat te verwijten. Het wijksteunpunt wonen helpt bewoners die slachtoffer zijn geworden van onvolledige of onjuiste voorlichting door de bureau’s die beter horen te weten.

In Amsterdam opereren veel woningbemiddelingsbureaus. Wie snel een woning nodig heeft en niet kan kopen is vaak aangewezen op deze bureaus. Probleem is dat zij torenhoge huren vragen, terwijl ze dat helemaal niet mogen. De bureaus moeten zich namelijk houden aan een gemeentelijk verordening. Daarin staat dat zij niet mogen bemiddelen als de huur hoger is dan het wettelijke maximum. Doen ze dat wel, dan kunnen ze een boete krijgen van de gemeente of zelfs hun vergunning kwijt raken. Bovendien zijn ze aansprakelijk voor de te hoge huur. Omdat de huurder bemiddelingskosten betaalt moeten ze deze ook goed helpen, bijvoorbeeld door te vertellen dat een hoge huurprijs vaak heel fors verlaagd kan worden. De huurder moet dan wel op tijd naar de huurcommissie stappen, binnen zes maanden na aanvang van het contract. Vertellen ze dat niet aan de huurder, dan zijn ze aansprakelijk voor de schade.

Dat is de uitkomst van een recent arrest van de Hoge Raad, de hoogste civiele rechter. De zaak was aangespannen door Direct Wonen, als beroep tegen een eerdere veroordeling. De belangrijkste bezwaren zijn afgewezen en daarmee is een principe-uitspraak gedaan over de positie van bemiddelingsbureaus. Huurders die met hulp van een dergelijk bureau een woning vinden voor een te hoge huur kunnen – ook achteraf – een schadeclaim indienen bij de bemiddelaar. De Hoge Raad bekrachtigt dat bemiddelaars op basis van de gemeentelijke verordening niet mogen bemiddelen boven de maximale huurprijs. Met deze verordening bestrijdt de gemeente misstanden op de woningmarkt. Verder bevestigt de Raad dat de bureaus ook de belangen van de huurder goed dienen te behartigen. Deze betalen immers bemiddelingskosten en mogen verwachten dat het bureau hen wijst op hun (huur)rechten. Blijft dat advies uit en blijkt vervolgens de huurprijs te hoog volgens de woningwaardering, dan is het bureau aansprakelijk. De bemiddelaar vindt op één onderdeel wel gehoor bij de Hoge Raad: de hoogte van de door de huurder geleden schade moet opnieuw worden vastgesteld. Om die schade opnieuw te bepalen is de zaak terugverwezen naar het Gerechtshof in Den Haag. Deze instantie zal zich beperken tot het onderwerp schade en niet meer naar de andere grieven kijken.

De proefprocedure om bemiddelaars aansprakelijk te stellen voor het benadelen van huurders is aangespannen met hulp van de huurteams. De lange juridische weg was mogelijk dankzij de steun van het Emil Blaauw Proceskostenfonds. De uitspraak is van belang voor veel andere schadeprocedures en voor de positie van woningbemiddelaars. Gedupeerde huurders kunnen zich wenden tot het Wijksteunpunt Wonen voor ondersteuning bij het indienen van een eventuele schadeclaim. Via een puntentelling wordt dan bekeken of een actie richting bemiddelaar zinvol is. Als dat zo is krijgt u hierbij gratis advies en ondersteuning.

Wijksteunpunt Wonen
De Pijp: G. Doustraat 133, tel 6645383
Zuid: H. Jacobszstr 4-6, tel 4715708
http://oudzuid.wswonen.nl

Artikel delen:

!WOON