Splitsen en renovatie: maak goede afspraken!

13 augustus 2008

Keer op keer worden huurders geconfronteerd met de gevolgen van splitsen. Splitsen betekent dat een pand dat als ėėn eigendomseenheid staat geregistreerd, wordt opgedeeld per verdieping. Dat wil zeggen dat elke verdieping een apart eigendom wordt, waarmee een pand etagewijs kan worden verkocht. Eigenaren die splitsen kunnen op die manier veel geld verdienen: zittende huurders worden onder druk gezet om te vertrekken omdat alleen leegstaande etages interessant zijn voor potentiële kopers.

Om te kunnen splitsen moet een eigenaar een vergunning aanvragen. Om die vergunning te krijgen moet het pand aan kwaliteitseisen voldoen. Om een paar voorbeelden te geven: de fundering moet nog 25 jaar meekunnen, het pand moet 10 jaar groot onderhoudsvrij zijn, de plafonds moeten brandwerend zijn, loden leidingen moeten vervangen worden enzovoorts. Gevolg hiervan is dat een eigenaar zal gaan verbouwen: deze verbouwing zal soms zeer ingrijpend zijn voor zittende huurders.

Regelmatig maken wij mee dat er geen goede afspraken zijn gemaakt en huurders maandenlang (en in enkele gevallen jarenlang) in de rommel en overlast zitten. Van het grootste belang is dan ook dat u voordat u aannemers toelaat in uw woning, de afspraken helder op papier staan. Zolang dit niet zo is, of zolang uw verhuurder weigert deze afspraken vast te leggen, hoeft u geen aannemer binnen te laten om met werkzaamheden te beginnen! In het geval van een ingrijpende verbouwing is het zeer de vraag of u er tijdens de verbouwing moet en wilt blijven wonen. Een tijdelijk verblijf in een wisselwoning is bijvoorbeeld een onderhandelpunt, evenals vergoedingen voor herinrichting, tijdelijke opslag van uw spullen. Regelmatig horen wij ook dat mensen in het verloop van het proces iets getekend hebben maar niet weten wat. Tekent u niks voordat u advies heeft ingewonnen bij deskundigen, zoals bij het Wijksteunpunt Wonen. Zij kunnen u helpen de afspraken vast te leggen.

Artikel delen:

!WOON