Bemiddelingsbureau’s aangepakt

17 september 2008

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft enige tijd geleden bepaald dat bemiddelingsbureau Direct Wonen een huurder, die jarenlang veel te veel huur betaald heeft (in vergelijking met de maximaal redelijke huur volgens de puntentelling) 15.000 euro moet terugbetalen. De huurder in kwestie betaalde 908 euro voor een woning die volgens de puntentelling niet meer dan 353 euro mocht kosten. Direct Wonen is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan, maar heeft ook het beroep verloren.

De uitspraak biedt perspectieven voor huurders die hun woning hebben gekregen via een bemiddelingsbureau en teveel huur betalen. Wijksteunpunt Wonen Groot Oost heeft inmiddels een vordering ingediend bij een bemiddelingsbureau voor 10.000 euro. Het bureau heeft bemiddeld in een woning die maximaal € 418,- had mogen kosten maar werd verhuurd voor € 900. Afhankelijk van de omstandigheden is het (misschien) mogelijk teveel betaalde huur terug te vorderen met terugwerkende kracht. Mocht u een woning huren die u via een bemiddelingsbureau heeft gekregen, neemt u dan contact op met Wijksteunpunt Wonen Groot Oost.

Artikel delen:

!WOON