Een normale prijs voor een kamer

01 februari 2010

februari 2010 – Eindelijk heb je een kamer gevonden in Amsterdam. Wel een beetje duur, € 400,- voor 8 m2, maar dat is toch een normale prijs voor zo’n populair stadsdeel als Oud-Zuid? Nee, ook voor kamers is het landelijke woningwaarderingsstelsel van toepassing. Op basis hiervan zou een kamer van 8m2 met een gedeelde woonkamer, keuken en badkamer geen € 400,-, maar maximaal € 85,90 per maand mogen kosten*.

Zowel voor zelfstandige als onzelfstandige woonruimten (kamers) gelden huurprijsgrenzen, waar je als huurder een beroep op kunt doen. Van kamerhuur is sprake wanneer je geen eigen toegang hebt tot de woning en toilet of keuken moet delen met anderen. De hoogte van de huurprijsgrens is afhankelijk van de maximaal redelijke huurprijs (check zelf je huurprijs op http://www.huurcommissie.nl/Huurprijscheck). Deze wordt onder andere berekend aan de hand van de grootte van de kamer, eventuele gemeenschappelijke ruimten en het aantal personen met wie je de gedeelde voorzieningen (zoals badkamer en keuken) deelt.

Mocht blijken dat je huidige kale huurprijs hoger is dan de maximaal redelijke huurprijs, dan kun je via de huurcommissie een procedure starten om de huurprijs te laten verlagen. De huurcommissie is een overheidsinstantie die bindende uitspraken kan doen over de hoogte van de huurprijs, op grond van puntentellingen of achterstallig onderhoud. Ook kan ze zich buigen over de hoogte van de servicekosten.

Het starten van een dergelijke procedure kan geen reden zijn voor verhuurder om de huurovereenkomst te beëindigen. Wel moet je oppassen bij hospitahuur (inwoning bij verhuurder): in deze situatie kan verhuurder de overeenkomst opzeggen binnen de eerste 9 maanden van het huurcontract, zonder opgave van redenen. Er geldt wel een opzegtermijn van 3 maanden. Na de 9 maanden termijn geniet je als hospita-huurder volledige huurbescherming en kan je verhuurder dus niet de overeenkomst beëindigen vanwege het feit dat je als huurder een procedure bij de huurcommissie bent gestart.

Reguliere kamerhuurders (niet zijnde hospita-huurders) genieten vanaf ingangsdatum contract volledige huurbescherming. Zij kunnen dus direct na ingang huurovereenkomst de huurprijs laten toetsen bij de huurcommissie. Gebeurt dit binnen 6 maanden dan is de ingangsdatum van een eventuele huurprijsverlaging zelfs met terugwerkende kracht vanaf ingang huurovereenkomst. Heb je het idee dat je huurprijs te hoog is, neem dan contact op met het Wijksteunpunt Wonen Oud Zuid voor het maken van een afspraak voor een puntentelling. Het WSW kan verder adviseren en begeleiden bij eventuele procedures (zie onze contactpagina voor gegevens).

* berekening op basis van een gedeelde woonkamer à 8 m2, keuken van 4 m2 en 4 bewoners met wie de gemeenschappelijke ruimtes worden gedeeld.

Artikel delen:

!WOON