Mondelinge huurovereenkomsten

28 juni 2010

Het lijkt misschien middeleeuws, maar anno 2010 komen ze nog steeds voor: mondelinge huurovereenkomsten. Af en toe komen we hier bij het Wijksteunpunt Wonen een voorbeeld van tegen. Moeilijke zaken, want vaak doen verhuurders hun uiterste best om geen enkel spoor van de overeenkomst achter te laten. De huur moet contant betaald worden en als er een waarborgsom betaald is, is daar meestal geen enkel bewijs van.

De achterliggende reden van dit alles is natuurlijk dat de verhuurder te allen tijde weer van huurder af wil kunnen, hetgeen bij een regulier huurcontract belemmerd wordt door de huurbescherming die de huurder heeft. Dit houdt in dat slechts in hele specifieke gevallen een verhuurder de huur op kan zeggen, zoals wanneer de huurder zich ernstig misdraagt of de huur niet of te laat betaalt, of wanneer de verhuurder de woning dringend voor zichzelf nodig heeft omdat hij geen eigen woonruimte meer heeft. Ook het aanbieden van tijdelijke contracten is volgens de Nederlandse wet heel moeilijk. Een tijdelijk contract kan alleen verleend worden als er bepaalde ingrijpende plannen zijn met de woning, zoals sloop of grootscheepse renovatie (en dan nog alleen als er toestemming verleend wordt voor tijdelijke verhuur door de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven), of als de verhuurder de woning zelf bewoont en tijdelijk vanwege studie of werkzaamheden elders verblijft. Een laatste reden voor tijdelijke verhuur kan zijn dat het bijvoorbeeld een vakantiewoning of een wisselwoning betreft. In dat geval staat in het contract dat de overeenkomst ‘naar zijn aard van korte duur’ is. Het opnemen van een dergelijke formulering in het contract is echter niet voldoende om er een tijdelijk contract van te maken; het moet natuurlijk wel aantoonbaar om een vakantie- of wisselwoning gaan.

Als je als verhuurder plannen met je woning hebt die niet concreet genoeg zijn om toestemming voor tijdelijke verhuur te krijgen, of gewoon simpelweg omdat je een huurder financieel een poot wilt uitdraaien, is de meest gebruikte ‘oplossing’ dus het aangaan van een mondelinge overeenkomst. Wat nu als je dringend op zoek bent naar woonruimte en er wordt je een mondelinge overeenkomst aangeboden? Het beste advies is in de eerste plaats bewijzen te verzamelen van het feit dat je daar woont (inschrijven bij gemeente, afsluiten inboedelverzekering op het adres, post van officiële instanties op je adres ontvangen) en in de tweede plaats, maar minstens zo belangrijk, bewijzen proberen te krijgen van het feit dat er huur betaald wordt. Als het tot een rechtszaak komt wordt n.l. door eigenaren meestal wel erkend dat huurder van hem huurt, maar wordt aangevoerd dat er nooit huur betaald is, waardoor het mogelijk is de huurder er alsnog uit te zetten. Dus: proberen toch het rekeningnummer van de verhuurder te achterhalen en de huur gewoon over te maken, of desnoods stiekem geluidsopnames maken van het moment waarop de huur betaald wordt. Getuigen van het betalen van de huur helpen ook en vragen om een betalingsbewijs is ook een optie. Ook bij mondelinge overeenkomsten kan het de moeite waard zijn te proberen huurverlaging te krijgen via een procedure bij de Huurcommissie.

Voor hulp bij dit alles en veel meer kunt u terecht bij het Wijksteunpunt Wonen.

Artikel delen:

!WOON