Verhuurder van de Oudeweetering vangt dubbel bot

07 juni 2010

Het Gerard Douplein staat vaak in het brandpunt van de belangstelling. Het gebruik is dusdanig intensief geworden dat allerhande belangen gaan botsen. In het rumoer wordt nog wel eens vergeten dat er mensen wonen en huizen staan. En als we de blik omhoog richten, zien we flink wat verveloze panden met het nodige aan achterstallig onderhoud. Een deel van die panden zijn in eigendom van eigenaar van de Oudeweetering. 

Jarenlang is er niet in deze panden geinvesteerd en dat begint zich nu te wreken: De bouwkundige staat van een van de panden is zo slecht beoordeeld dat bouw en woningtoezicht over is gegaan tot het officieel aanschrijven van de eigenaar. Dat betekent dat als er niet tijdig wat gebeurt er dwangsommen opgelegd gaan worden.

De heer van de Oudeweetering had recentelijk een tweede domper: Hij had een huurster geld gevraagd om tot tekening van een huurcontract over te gaan. Het luttele bedrag van 9100 wisselde van hand. De verhuurder betoogde dat dit geld een compensatie was voor het verhuren in plaats van verkopen van de woning. Daarnaast was het geld een vergoeding voor een schilderbeurt en wat onbeduidende zaken. De rechter oordeelde kort en goed dat dit ‘evident onredelijk’ was, schilderwerk neem je niet over en dus zijn overnamekosten niet terecht. Aan de compensatie voor het niet leeg kunnen verkopen maakte de rechter niet eens extra woorden vuil.

Artikel delen:

!WOON