Gerechtshof: verhuurkosten corporaties veel te hoog

07 juli 2010

Huurdersvereniging Amsterdam dringt aan op aanpassing van de tarieven
Persbericht, Amsterdam, 7 juli 2010

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 29 juni 2010 in hoger beroep een eerdere uitspraak van de kantonrechter bekrachtigd (klik hier voor de volledige uitspraak). Hieruit volgt dat Ymere te hoge eenmalige verhuurkosten in rekening brengt bij haar nieuwe huurders. Ymere vraagt van iedere nieuwe huurder een betaling van € 125,- aan administatie- en verhuurkosten. Het hof oordeelde dat de onderbouwing van deze kosten onvoldoende is en dat een rekening in de orde van € 26,50 redelijk is. Op 7 augustus 2007 is Ymere door de Bewonersvereniging Nellestein (BVN) gedagvaard. De kantonrechter oordeelde op 7 april 2009 al in het voordeel van de BVN en dit vonnis is nu in hoger beroep bekrachtigd.
 
De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) heeft deze rechtzaak met haar Proefprocesfonds financieel ondersteund en is tevreden met de uitkomst. “Deze uitspraak is helder en geeft duidelijk weer dat corporaties niet zomaar allerlei kosten onder de noemer van verhuurkosten aan nieuwe huurders in rekening mogen brengen” aldus vice-voorzitter Mohib Abrari. De uitspraak bevestigt dat het onredelijk is om bijvoorbeeld kosten voor Woningnet via de verhuurkosten aan een huurder door te berekenen. Huurders betalen voor Woningnet al eenmalig € 60,- inschrijfgeld. Het hof ziet geen reden dat Ymere bij een verhuring € 40,- extra Woningnetkosten in rekening brengt.

De strekking van deze uitspraak is voor alle woningzoekenden van belang, hoewel deze zaak alleen gevoerd is voor nieuwe huurders van het Lopikhof. De HA bepleit dat alle Amsterdamse corporaties onmiddellijk na deze uitspraak hun verhuurkosten grondig onder de loep nemen en aanpassen. Er zijn grote verschillen tussen corporaties, maar de meesten brengen in ieder geval de extra Woningnetkosten ten onrechte in rekening. Het gaat in totaal om meerdere tonnen per jaar. Ook huurders met een tijdelijk contract betalen bij Ymere deze te hoge rekening. Hieronder volgt een overzicht van de huidige verhuurkosten bij verschillende corporaties:

CorporatieVerhuurkosten
Ymere€ 125,-
Stadgenoot€ 100,- / 120,-
Eigen Haard€ 110,-
Rochdale€ 80,-
De Key€ 75,-
Alliantie Amsterdam€ 63,60

Artikel delen:

!WOON