Toename ongewenst verhuurgedrag

16 augustus 2010

Onlangs verscheen de Rapportage 2009 van het Meldpunt Ongewenst Verhuur-gedrag. Evenals in 2008 is ook in 2009 het aantal meldingen vanuit de Amsterdamse binnenstad fors toegenomen.

In totaal zijn er in 2009 120 meldingen vanuit het centrum binnengekomen. In 2008 waren dat er nog 75. Een stijging van maar liefst 60%.

De SP fractie van stadsdeel Centrum heeft schriftelijke vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel over de toename van ongewenst verhuurgedrag in de binnenstad.

U kunt de Rapportage 2009 van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag hier downloaden.

Artikel delen:

!WOON