Omgevingsvergunning vervangt andere vergunningen per 1 oktober

28 september 2010

Als u wilt bouwen of verbouwen of iets anders aan uw omgeving wilt veranderen, dan heeft u vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. Vanaf 1 oktober 2010 kunt u veel van deze vergunningen in één keer, in één procedure aanvragen.

Omgevingsvergunning
Vanaf 1 oktober geldt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en worden ruim 25 vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, en milieu vervangen door één vergunning: de omgevingsvergunning. Onder de nieuwe omgevingsvergunning vallen onder meer een bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning, aanlegvergunning, gebruiksvergunning, milieuvergunning, monumentenvergunning en een ontheffing van het bestemmingsplan.

Vergunningencheck
Voor u een aanvraag indient, kunt u met behulp van een digitale vragenlijst een vergunningencheck doen op de website van VROM: het Omgevingsloket Online. U ziet hier of u vergunningplichtig bent of niet. Ook kunt u hier uw aanvraag doen. Voor Amsterdammers is het handig om eerst te kijken op de themapagina Omgevingsvergunning Amsterdam: www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning (Let op! Deze site is per 29 september 2010 actief). Hier vindt u veel informatie die speciaal op Amsterdamse situaties van toepassing is. Vanuit deze site kunt u verder naar het Omgevingsloket Online van Vrom.

Vooroverleg
In veel gevallen is het handig om gebruik te maken van vooroverleg. Dan kunt u uw aanvraag doornemen met een vergunningmedewerker van het stadsdeel. U kunt een afspraak maken voor vooroverleg door contact op te nemen met het stadsdeel via telefoonnummer 14 020.

Bron: Stadsdeel West

Artikel delen:

!WOON