Leegstand in binnenstad nu aanpakken

06 oktober 2010

Huurdersvereniging Centrum wil dat op korte termijn de leegstand in de Amsterdamse binnenstad serieus wordt aangepakt.

Sinds de invoering van de Wet kraken en leegstand op 1 oktober 2010 heeft de gemeente meer mogelijkheden en bevoegdheden om leegstand tegen te gaan.

Het woningbestand in de Amsterdamse binnenstad staat onder druk. Veel woningen zijn de afgelopen jaren uit het sociale woningbestand verdwenen. De komende jaren lijkt de druk alleen nog maar toe te nemen door verhoging van de woonlasten en door mogelijke veranderingen in het toewijzingssysteem. Ook zijn er aanwijzingen dat er sprake is van substantiële leegstand in de binnenstad. Mede door de invoering van de zogeheten antikraakwet dreigt de leegstand verder toe te nemen. Vanwege de crisis nog nauwelijks nieuwbouw te verwachten. Elke woning in de Amsterdamse binnenstad is van belang en moet beschikbaar zijn voor bewoning. In de praktijk blijkt dat bij veel woningen niet het geval te zijn. De overheid heeft hierbij een belangrijke taak: zich inzetten voor het volledig beschikbaar zijn van de woningvoorraad.

Om er achter te komen welke woningen op dit moment – ten onrechte – niet beschikbaar zijn voor bewoning heeft Huurdersvereniging Centrum op 5 oktober 2010 bij stadsdeel Centrum een voorstel ingediend om onderzoek te (laten) doen naar leegstand van woningen en panden. Een ander deel van het onderzoek moet zich richten op het aandragen van oplossingen, die vrijwel geen geld kosten, om leegstand tegen te gaan. Huurdersvereniging Centrum stelt voor om dit onderzoek te laten uitvoeren door Wijksteunpunt Wonen Centrum, dat een groot netwerk van bewoners en bewonersgroepen heeft in de binnenstad.

Download hier het voorstel van Huurdersvereniging Centrum aan de stadsdeelraad en het persbericht.

De leden van de deelraad Centrum hebben het voorstel op 30 november aangenomen. Het onderzoek zal in de loop van 2011 uitgevoerd worden.

Artikel delen:

!WOON