Activiteitenverslag WSWonen Centrum 2011

31 januari 2012

Eind januari is het Activiteitenverslag 2011 van het Wijksteunpunt Wonen Centrum verschenen. Dit verslag is een rapportage van alle uitgevoerde activiteiten van het WSWonen Centrum in het kalenderjaar 2011 en bevat een aantal belangrijke signaleringen. U kunt het Activiteitenverslag in Pdf-format downloaden door hier te klikken.

Artikel delen:

!WOON