Splitsen en de gevolgen voor huurders

19 januari 2012 - Woningen splitsen om te verkopen roept veel vragen op. Naast vragen of er wel voldoende huurwoningen overblijven in deze tijd waarin eerder de vraag naar huurwoningen dan naar koopwoningen stijgt, betekent het ook nogal wat voor de zittende huurders. Men wordt plots geconfronteerd met ingrepen om de woning op het juiste onderhoudsniveau te tillen om in aanmerking te komen voor een splitsingsvergunning. Soms wil de verhuurder daarnaast ook aan woningverbetering/renovatie doen om de woningen door meer luxe uit de sociale voorraad te tillen zodat er makkelijker een splitsing vergund wordt. En af en toe worden de zittende huurders op meer of minder legale wijze onder druk gezet om te verhuizen.

Om de gevolgen van een splitsing voor de zittende huurders beter te reguleren is er een gedragscode splitsen ingevoerd. Het siert de verhuurder als zij de zittende huurders goed informeren en goede afspraken willen maken over het uitvoeren van werkzaamheden. Ons kwam vandaag een brief van verhuurder Nico Tel Makelaars o.g. BV onder ogen. Huurders in een blok woningen in de Rivierenbuurt werden duidelijk geïnformeerd over de gedragcode splitsen, een concept-werkovereenkomst werd bijgevoegd en er werd melding gemaakt dat de rechtspositie van de zittende huurders onveranderd blijft en men dus met andere woorden kan blijven wonen waar men nu woont. Voor vragen staan zij open en voor onafhankelijk advies wordt men doorverwezen naar bijvoorbeeld het Wijksteunpunt Wonen of het stadsdeel.

Als Wijksteunpunt Wonen staan we huurders bij die met splitsing te maken krijgen. En zelden treffen we een zo heldere en open manier van communiceren aan. Los van de vraag wat men vind van het splitsen van woningen is er waardering voor de aanpak tot op heden.

Mocht u als huurder ook te maken hebben met splitsing: 15 maart 2012 organiseert het WSWonen Zuid een voorlichting over de gevolgen en mogelijke aanpak voor huurders die hiermee geconfronteerd worden. Door invoering van ‘Donnerpunten’ waardoor woningen voor nieuwe huurders plots een stuk duurder worden, kunnen er veel meer woningen gesplitst worden, zonder dat er gebruik hoeft gemaakt te worden van quota. De eerste gevolgen zijn al zichtbaar in aanvraaggolven voor splitsingen. Aanmelden voor deze voorlichting kan via het contactformulier op deze website.

Artikel delen:

!WOON