Bewoners Wittenburg testen Overlegwet

23 februari 2012

Bewonerscommissie Wittenburg is al twee jaar bezig met het uitvechten van een geschil met Eigen Haard. De huurders vinden dat zij onvoldoende geïnformeerd zijn over het nieuwe verkoopbeleid. In hoger beroep heeft de commissie verloren.

Eigen Haard wil in zijn gemengde complexen af van zijn meerderheidsbelang. De woningcorporatie wil hier doorgaan met verkopen tot er geen huurwoningen meer zijn. Eerst wendde de bewonerscommissie Wittenburg zich tot de geschillencommissie van Eigen Haard zelf omdat ze vond dat de bewoners in hun belangen waren geschaad door het gebrek aan informatie. Deze vond dat de woningcorporatie zich aan de regels had gehouden.

Daarop dienden de bewoners in januari 2011 een verzoekschrift in bij de kantonrechter, zoals in de Overlegwet is geregeld.

Deze oordeelde dat Eigen Haard niet verplicht was om met de bewonerscommissie te overleggen over het nieuwe verkoopbeleid. Uiteindelijk hebben de bewoners van Wittenburg het ook in hoger beroep verloren. De zitting was in november.

In zijn uitspraak herhaalt het gerechtshof wat de kantonrechter ook al had gezegd. Bij een voorgenomen beleidswijziging die voor het hele bezit van verhuurder geldt, moet de verhuurder met de overkoepelende huurdersorganisatie overleggen. Deze raadpleegt eerst de achterban, de lokale bewonerscommissies, en brengt dan advies uit aan de directie.

Dat de bewonerscommissie Wittenburg niet is gehoord door de overkoepelende HBO Argus, omdat de huurderskoepel niet functioneerde, heeft volgens het hof geen gevolgen voor de uitspraak. De huurders moeten dit probleem zelf oplossen met Eigen Haard.

Hoe nu verder na deze teleurstellende uitspraak? De uitbreiding van de verkoop kan op Wittenburg niet meer worden tegengehouden. Wel heeft de bewonerscommissie volgens de Overlegwet wel het recht op het geven van gekwalificeerd advies over de manier waarop dit nieuwe beleid op complexniveau wordt uitgevoerd. Zo kunnen ze het belang van de huurders in hun complex behartigen.

 

Artikel delen:

!WOON