Servicekosten en late afrekeningen

01 februari 2012

Op dit moment zien wij regelmatig dat particulieren, maar ook een enkele corporatie erg laat zijn met het afrekenen van door huurder betaalde voorschotten voor servicekosten. Verhuurders worden geacht binnen een half jaar na het verstrijken van een kalenderjaar met een definitieve afrekening te komen. Reëel gemaakte kosten worden dan verrekend met betaalde voorschotten door huurder. Zo moet het jaar 2011 bijvoorbeeld voor 1 juli 2012 afgerekend worden.

In de praktijk lukt het nogal wat verhuurders niet om dit binnen de gestelde termijnen te doen. Nu staan daar geen sancties op, echter op grond van wetgeving hoeft een huurder niet met alle late afrekeningen akkoord te gaan. Om dit kort samen te vatten: u hoeft in geen geval akkoord te gaan met een naheffing die betrekking heeft op een kalenderjaar waarvan 31 december meer dan 2,5 jaar terug ligt.

De laatste tijd hebben we zowel bij een corporatie als bij enkele particulieren gezien dat ze proberen 2008 af te rekenen en bij huurders naheffingen willen innen.  Huurders hoeven niet akkoord te gaan met een naheffing over 2008 of nog eerder.(31 december 2008 ligt namelijk langer dan 2,5 jaar geleden terug)  Mocht u hiermee geconfronteerd worden, neem dan contact met ons op.

Overigens kunt u sowieso contact opnemen als u met late naheffingen geconfronteerd wordt.

Van belang is ook het volgende: uw verhuurder moet u inzage verschaffen in de rekeningen waarop de afrekening aan u is gebaseerd. U moet daar wel om vragen: uw verhuurder is niet verplicht u deze ongevraagd te laten inzien.

Artikel delen:

!WOON