Begeleidingscommissie WSWonen Zuid van start

05 maart 2012

 

Het Wijksteunpunt Wonen is voortgekomen uit initiatieven van bewoners in stadsdeel Zuid. Het werkterrein van het WSWonen is in Zuid ondertussen verbreed, niet alleen huurderszaken worden behartigd door het WSWonen, maar ook eigenaar-bewoners kunnen er terecht met vragen over het functioneren van hun VvE. Diverse groepen houden een vinger aan de pols bij het werk van het Wijksteunpunt Wonen, onder andere de lokale huurdersverenigingen, het vrijwillige woonspreekuur en vertegenwoordigers van enkele wijkraden of mensen die vanwege hun betrokkenheid en kennis van het huisvestingsterrein in Stadsdeel Zuid om hun kennis zijn aangezocht. Deze mensen vormen sinds dit jaar een begeleidingscommissie die op regelmatige basis de voortgang bespreekt en kritische noten kraakt over het werk. Hiermee is er nu ook een directe bewonersinvloed in het werk in het voormalige Zuideramstel. De oude stuurgroep van het WSWonen Oud-Zuid is hiermee opgeheven.

Artikel delen:

!WOON