Boekel de Nerée schiet met hagel

07 maart 2012 - Tientallen huurders gedagvaard in hypotheekkwestie tussen bank en eigenaar

Sinds een jaar verkeert een grote Amsterdamse vastgoedeigenaar, gebroeders De Vries, in financiële problemen. In 2006 sloten de broers een hypotheek af ter waarde van 40 miljoen euro bij de Hypo Real Estate Bank International Aktiengesellschaft, tegenwoordig Deutsche Pfandbriefbank AG geheten. Deze bank wil nu tientallen huurders op straat zetten.
Al jaren kampen de huurders van deze eigenaar met problemen waaronder ernstig achterstallig onderhoud.

De eigenaren kunnen al enige tijd niet meer voldoen aan hun hypothecaire verplichtingen zodat vanaf december 2011 tientallen panden met meer dan 100 woningen gedwongen werden geveild. In de hypotheekakte is het zogenaamde “hypotheekbeding” opgenomen; de eigenaar had volgens deze clausule toestemming moeten vragen aan de bank om de woningen te mogen verhuren. De Vries heeft dit kennelijk nagelaten. De bank gaat nu over tot het dagvaarden van tientallen huurders met als eis de woningen leeg aan de kopers te kunnen leveren.

Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag en de Wijksteunpunt Wonen hebben al een tiental zeer bezorgde huurders gesproken en voor hen een advocaat geregeld.
Advocaat Kees Oosterwijk: “Onbegrijpelijk dat bij vergunningplichtige woningen een hypothecair huurbeding ingeroepen wordt. Bij deze woningen geldt een wettelijke verhuurplicht die niet onderworpen kan worden aan de toestemming van de bank.”
De advocaat begrijpt dan ook niets van de actie van Boekel de Nerée om gewoon álle huurders, meer dan 100, te dagvaarden. Ze weten dat ze niet alle zaken kunnen winnen, het lijkt er dan ook sterk op dat Boekel de Nerée hiervoor de strategie van het schot hagel gebruikt: zelfs huurders die kunnen aantonen dat zij al een huurovereenkomst hadden vóór ingang van de hypotheekakte worden nu gedagvaard.

Zowel op 8 als op 20 maart worden huurders geacht zich bij de Rechtbank Amsterdam te vervoegen om te horen eisen dat de bank hen op straat wil zetten in een conflict waar zij geen partij in zijn. Nietsvermoedende huurders worden zo betrokken in een zaak waar zij part noch deel aan hebben.
Jarenlang keurig je huur betalen, en toch op straat kunnen belanden. De bank wil het.

Rechtzaak Deutsche Pfandbriefbank Ag vs Amsterdamse huurders
Donderdag 8 maart, 13.30
Parnassusweg 220

Artikel delen:

!WOON