Een goede samenwerking in complex Hoop Liefde en Fortuin

19 maart 2012

In september 2008 deed een medewerker van WSWonen een toetsing nieuwe huurprijs  in het complex Hoop, Liefde en Fortuin van Ymere. Hieruit bleek dat Ymere foutieve punten voor stadsverwarming had doorberekend. De huurder startte een procedure toetsing op grond van de puntentelling en heeft deze gewonnen. De huur werd vervolgens verlaagd. De medewerker van WSWonen had het vermoeden dat dit wel eens bij meerdere woningen in het complex zou kunnen spelen en heeft contact opgenomen met Ymere. Ymere heeft hierop actie ondernomen.

In overleg met de bewonerscommissie heeft WSWonen nog een aantal puntentellingen gedaan in het complex. In het complex zijn ook Wibo-woningen, bij deze puntentellingen bleek de gemeenschappelijke ruimte dubbel te zijn meegerekend, zowel in de puntentelling als in de servicekosten.  Vervolgens heeft Ymere alle puntentellingen van de woningen in het complex doorgelicht en waar nodig de puntentellingen aangepast. Het heeft even geduurd maar de uitkomst is dat ongeveer 45 huurders met terugwerkende kracht een huurverlaging hebben gekregen. In totaal gaat het om gezamenlijke teruggave van ongeveer €25.000,-.

Artikel delen:

!WOON