Rudolf Dieselbuurt wordt gesloopt!

19 maart 2012

Na jaren van plannen maken en op de lange baan schuiven gaat de Rudolf Dieselbuurt (vlakbij het Amstelstation) in 2013  echt gesloopt worden. Er komen  vier blokken nieuwbouwwoningen voor in de plaats van vier woonlagen met in totaal ca. 170 woningen, waarvan ca. 60 sociale huurwoningen.
 

Met behulp van het WSWonen Oost is er in najaar 2010 een bewonerscommissie opgericht die namens alle bewoners overlegt  met Ymere. Belangrijkste doelen van de commissie zijn goede afspraken te maken over het beheer van de woningen tot aan de sloop en het zorgen voor een voor de bewoners zo gunstig mogelijk sociaal plan (reeks afspraken over de rechtspositie van de huurder bij renovatie of slooptraject). Om de belangen van de bewoners zo goed mogelijk te kunnen behartigen is er door de commissie in samenwerking met de woonbond een onderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken  dat veel bewoners erg gehecht zijn aan hun buurt en daarom graag willen terugkeren in de Rudolf Dieselbuurt. In het najaar van 2011 is  een start gemaakt met het opstellen van het sociaal plan. Veel regelingen hierin zijn standaard, maar er was wel enige ruimte voor onderhandeling. Na lang heen-en-weer praten is de commissie er bijvoorbeeld in geslaagd voor de bewoners die dat willen  een terugkeermogelijkheid te realiseren  in een nieuwbouw- sociale huurwoning in de Rudolf Dieselbuurt.

In januari 2012 heeft de commissie een advies uitgebracht aan Ymere, waarin o.a. aangeraden wordt regelmatig spreekuur te houden in de buurt en bewoners zonder internet actief te begeleiden bij het zoeken naar een andere woning. Deze adviezen zijn door Ymere overgenomen. Er is  inmiddels een huismeester aangesteld die spreekuur houdt in een lege woning in de buurt. Onlangs is de peildatum aangevraagd bij het stadsdeel, dus de herhuisvesting gaat binnenkort beginnen.

Artikel delen:

!WOON