Tonnen teveel betaalde huur voorkomen

wswonen zuid

29 maart 2012 - In 2011 heeft het WSWonen Zuid huurders geholpen te voorkomen dat ze enkele tonnen teveel huur betalen. Meer dan 2000 huishoudens in Amsterdam-Zuid hebben hulp- of informatie gehaald bij het Wijksteunpunt over huisvestingszaken. Indirect zijn via het ondersteunen van bewonerscommissies ook belangen van enkele duizenden huishoudens behartigd.  Een nieuwe groep bewoners die gebruik maakt van de diensten van het WSWonen Zuid zijn bewonersleden van VvE’s. Zij kunnen terecht bij onze cursussen en het inloopspreekuur. Deze kenden in 2011 een voortvarende start.  Wat betreft energiebesparing ten behoeve van huurders in de oude woningvoorraad zijn er nieuwe ontwikkelingen in gang gezet.

Meer over dit alles en de samenwerking van WSWonen Zuideramstel en Oud-zuid in het WSWonen Zuid kunt u hier lezen in het activiteitenverslag 2011.

Artikel delen:

!WOON