Voorlichtingsavond splitsen

21 maart 2012

Donderdag 15 maart 2012 hielden wij onze tweede voorlichtingsavond met als thema splitsen. De voorlichtingsavonden werden goed bezocht door huurders die met een splitsing werden geconfronteerd.

 

Waarom deze voorlichtingsavond?

Sinds het najaar van 2011 is het aantal splitsingsaanvragen door particuliere verhuurders in het stadsdeel Zuid flink toegenomen. Deze ‘splitsingsgolf’ is het gevolg van de invoering van de zogenoemde ‘Donnerpunten’. Per 1 oktober 2011 is door deze maatregel de woningwaardering voor huurwoningen in Amsterdam verhoogd met 25 punten (wat neerkomt op €125,-). Daarmee is een groot aantal woningen boven een woningwaardering van 142 punten gekomen en op papier geliberaliseerd. Geliberaliseerde woningen vallen niet onder het ‘splitsingsquotum’ waardoor er nu veel meer panden in aanmerking komen voor splitsing.

 

Het splitsen van woningen om te verkopen roept veel vragen op bij huurders vooral bij de zittende huurders. Het splitsen houdt immers in dat de appartementsrechten worden verdeeld. Het is belangrijk om als huurder goed voorbereid te zijn en te weten wat de rechtspositie is ten opzichte van de verhuurder. Huurders kunnen worden geconfronteerd met ingrepen om de woning op het juiste onderhoudsniveau te krijgen zodat een splitsingsvergunning verleend kan worden. De zittende huurder kan overigens tijdens de splitsing van een pand gewoon blijven huren. Er is namelijk sprake van huurbescherming volgens het Burgerlijk Wetboek.

 

Het Wijksteunpunt Wonen Zuid heeft signalen ontvangen van huurders dat zij graag meer informatie willen rondom het proces van splitsen. Wij hebben hier immers ervaring mee. Het WSWonen ondersteunt o.a. huurders die te maken krijgen met een splitsing van de woning. Om huurders goed te informeren over hun rechten en plichten organiseren wij voorlichtingsavonden.

 

Onderwerpen

Tijdens de voorlichtingsavond is onder meer aangegeven dat koop geen huur breekt en dat het belangrijk is om afspraken tussen huurder en verhuurder schriftelijk vast te leggen. Mondelinge afspraken kunnen nu eenmaal voor onduidelijkheid zorgen. Daarnaast is een schriftelijke overeenkomst een ideale manier om bij afwijkende afspraken dit nog eens nader toe te lichten. Ook over de planning en duur van de werkzaamheden kunnen schriftelijke afspraken gemaakt worden. Daarnaast zijn er die avond situaties besproken waarbij je als huurder verplicht en niet verplicht bent om aan mee te werken. Een onderwerp dat hierbij aansloot was in welke situatie je als huurder in de woning kunt blijven als er gerenoveerd gaat worden. Overige onderwerpen die behandeld werden, hadden betrekking op het soort renovatie waarbij je als huurder in het pand kan blijven wonen en bij wat voor soort renovatie niet en de eisen aan een splitsingsvergunning.

 

Huurdersvereniging ZuiderAmstel vulde de avond wederom aan door informatie te geven over o.a. de manieren waarop zij de belangen van (groepen) huurders behartigen. Meer informatie over HVZA is terug te vinden op de website www.hvza.nl.

 

Heeft u de voorlichtingsavonden gemist?

U bent altijd van harte welkom op onze spreekuren. Wij zijn een onafhankelijke organisatie en hebben geen commerciële belangen. U kunt bij Wijksteunpunt Wonen Zuid terecht voor advies, informatie over uw rechten en plichten, hulp bij onderhandelingen en overige vragen.

 

Wilt u liever een afspraak maken? Dan is dit ook mogelijk.

U kunt ons telefonisch bereiken via de telefoonnummers 020-664 53 83 en 020 – 642 21 79  of maak gebruik van het online contactformulier.

 

Artikel delen:

!WOON