Monumentenhuren onbetaalbaar?

07 mei 2012

Een dag voor de val van het kabinet Rutte stuurde minister Spies een voorstel naar de Tweede Kamer, waarin de maximale huurprijs van Rijksmonumenten fors wordt verhoogd. Alle nieuw te verhuren monumentwoningen zullen met de voorgestelde bijtelling van 50 punten in één klap in de vrije sector vallen. Hoe klein of slecht onderhouden de woning ook is. Reden voor Huurdersvereniging Centrum om een brandbrief te sturen naar de leden van de Eerste en Tweede Kamer.

De regeling komt in de plaats van de nu geldende 30% monumententoeslag en zal leiden tot verdere huurprijsopdrijving. En dat te bedenken dat er per 1 oktober jl. al 25 ”Donnerpunten” zijn toegevoegd aan het woningwaarderingsstelsel. Voor woningen gelegen in een van Rijkswege Beschermd stads- of dorpsgezicht kan onder voorwaarden een opslag van 15 procent plaatsvinden.

Huurdersvereniging Centrum is van mening dat de extra kosten van het instand houden van een monument niet eenzijdig op huurders mag worden afgewenteld. Van een eventuele opslag zou pas sprake mogen zijn als er ook daadwerkelijk en noodzakelijkerwijs extra kosten zijn gemaakt.

De brief van Huurdersvereniging Centrum kunt u hier downloaden.

Klik hier voor de Aanbiedingsbrief van het ontwerpbesluit wijziging Besluit huurprijzen woonruimte (monumenten).

 

 

Artikel delen:

!WOON