Van Bloemstraat tot Lauriergracht

22 mei 2012

Vrijdag 29 juni organiseren het Huis van de Buurt Jordaan & Gouden Reael en het Wijksteunpunt Wonen Centrum weer een bijzondere buurtconferentie met excursies. Deze keer in en over de Midden-Jordaan. Centraal staan de hoofdthema’s wonen, leefbaarheid en  bewonersparticipatie. Gefocust wordt op drie afgeleide thema’s: renovatie, bewonerszelfbeheer & ouderenhuisvesting. Actieve bewoners en betrokken professionals maken de ontwikkelingen in dit deel van de buurt op locatie zichtbaar en bespreekbaar, voor elkaar en voor u.

Het doel en voor wie
De conferentie is bedoeld voor bewoners en ondernemers in het gebied, belangstellenden van elders, medewerkers en deelraadsleden van Stadsdeel Centrum, medewerkers van woningcorporaties, Huis van de Buurt, Wijksteunpunten Wonen en Wijkcentra binnenstad. Doel is oplossingen zoeken, kennis en ervaringen delen, elkaar inspireren en de resultaten van bewonersparticipatie zichtbaar maken.

Het gebied en de excursies
Het gebied is een levendige, gevarieerde en beloopbare binnenstadsbuurt waar interessante ontwikkelingen spelen waarbij veel bewoners en ondernemers actief betrokken zijn, waar al het een en ander is bereikt, maar ook nog veel gaat, kan en moet gebeuren:
In de Bloemstraat en omgeving ijveren bewoners voor meer groen en voert Ymere gesprekken over de renovatie van een aantal panden waar de stadsvernieuwing in de jaren ’90 op vastliep door het wegvallen van de overheidssteun. Aan de overkant van de Lijnbaansgracht staan ‘die gekke huisjes’ aan de Marnixstraat/Westerkade. Het Stadsdeel wil er vanaf. Maar wat gebeurt er met de bewoners en hoe hebben die zich georganiseerd? De Rozengracht is met al zijn exotische zaakjes en de grootste binnenstadsmoskee van Europa de meest cosmopolitische straat van de buurt, zeker tijdens het vrijdaggebed. Tussen Rozengracht en Lauriergracht bevinden zich unieke bewonerszelfbeheerprojecten die afgezien van de exotische beplanting in de geveltuinen van de Rozenstraat vanaf de straat nauwelijks zichtbaar zijn, maar die tijdens de excursies bewonderd kunnen worden. Lauriergrachtbewoners vertellen hoe zij in maart de kap van 13 iepen verhinderden. Verder worden heel verschillende ouderenwooncomplexen bezocht die in verband met het beleid van de overheid een steeds belangrijker rol vervullen bij het realiseren van het ideaal: oud worden in je eigen buurt.

Het programma
13.30u  Ontvangst met koffie, thee en een korte inleiding over de ontwikkelingen in de buurt
14.00u Start excursies in 6 groepjes van maximaal 10 personen door de buurt o.l.v. buurtbewoners en professionals. Keuze uit 3 excursies/subthema’s: 1. Renovatie, 2. Bewonerszelfbeheer, 3. Ouderenhuisvesting
Tijdens de excursies wordt antwoord gezocht op de volgende vragen:
Oordeel over de buurt, wat valt op, wat zijn de sterke en zwakke punten?
Wat hebben bewoners bereikt, hoe, wat kan/moet beter?
Wat (kunnen) bewoners verwachten van HvdB, WSWonen, Wijkcentrum, Stadsdeel, corporaties, en omgekeerd?
15.30u Plenair
Excursiegroepjes brengen verslag uit
Discussie
Conclusies, aanbevelingen en afsluiting
16.30u Borrel

Aanmelden
Deelname is gratis. Wel wordt u verzocht tijdig, uiterlijk 1 juni, te reserveren in verband met het beperkte aantal deelnemersplaatsen onder vermelding van uw excursievoorkeuren in volgorde van gewenstheid.

Eibert Draisma, Win Wassenaar
Elandsgracht 70
1016 TX A’dam tel 7192371 / 6258569
eibert@jordaangoudenreael.nl
w.wassenaar@wswonen.nl

Het programma is ook te downloaden als pdf bestand. Klik hier.

 

Artikel delen:

!WOON